Scheiden in crisistijd

Door: Lilian Scheepens - 10 september 2009

Het aantal scheidingen loopt terug onder invloed van de economische crisis. Dat is opvallend omdat financiële problemen vaak de oorzaak zijn van een relatiecrisis. De toestand op de huizenmarkt zal veel mensen nu toch huiverig maken om te gaan scheiden. Een van de gevolgen van de echtscheiding is immers vaak dat de echtelijke woning in de verkoop wordt gezet. Huizen staan lang te koop en de prijzen dalen, zodat dat geen florissant vooruitzicht geeft.

Veel mensen denken dat echtscheiding en boedelscheiding onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Weliswaar wordt met de ontbinding van het huwelijk de gemeenschap bevroren en vatbaar voor verdeling, maar verdelen hoeft niet. Er staat geen termijn voor verdeling. Het recht om verdeling te vorderen kan zelfs tijdelijk worden uitgesloten bij overeenkomst, telkens voor een periode van ten hoogste vijf jaar. Zo ziet men steeds vaker dat (ex-)echtelieden het recht om verdeling te vorderen van bijvoorbeeld de echtelijke woning voor een bepaalde periode uitsluiten en overgaan tot een partiële verdeling van de overige bezittingen en schulden. In bepaalde gevallen kan ook de rechter een vordering tot verdeling tijdelijk uitsluiten.

Wanneer partijen moeten verrekenen op basis van huwelijksvoorwaarden, dient wel gelet te worden op termijnen waarbinnen afgerekend moet worden. Maar met de echtscheiding eindigt in ieder geval wel de periode waarover afgerekend moet worden en terzake de betalingsverplichtingen uit hoofde van de verrekenverplichting kan de rechter op verzoek van de verrekenplichtige echtgenoot een betalingsregeling vaststellen.

Zeker in tijden van crisis is het van belang op zoek te gaan naar oplossingen op maat.

Lilian Scheepens