Mishandelde vrouw moet alimentatie blijven betalen

12 mei 2010

Man houdt recht ondanks veroordeling.

Wangedrag van de alimentatiegerechtigde kan ervoor zorgen dat de rechter het recht op alimentatie ontzegt. Hoe erg dat gedrag moet zijn voor dat gebeurt, verschilt van geval tot geval. Denk bijvoorbeeld aan valse beschuldigingen van seksueel misbruik van de kinderen wat soms tot verval van alimentatie leidt. De vraag is of dat ook geldt voor geweld tegen de ander. 

Een vrouw en een man waren van 1979 tot en met 2008 met elkaar getrouwd. De man claimde alimentatie, de vrouw wees dat af. De rechter stelde daarna vast dat de vrouw aan de man € 1.400,- per maand aan alimentatie moest betalen. De vrouw voerde daartegen aan dat zij gedurende het huwelijk meermalen door de man is mishandeld, wat bij haar tot ernstige psychische problemen heeft geleid. Er zou sprake zijn van stelselmatige fysieke en verbale mishandling. Vast staat dat de man door de politierechter onherroepelijk is veroordeeld voor mishandeling van de vrouw in de zomer van 2007, tot een geldboete van € 100,-. Vanwege dat wangedrag was de claim op alimentatie door de man, volgens de vrouw onterecht.

De rechter wees die redenering af. Alleen een mishandeling kon worden bewezen en van andere gevallen had de vrouw niet eens aangifte gedaan, zodat niet vast kwam te staan dat die waren gebeurd. Na de zomer van 2007 hebben de vrouw en de man hun 'huwelijkse samenleving' bovendien voortgezet. Daarom is de (ene) veroordeling volgens de rechter niet genoeg om onder alimentatie uit te komen.

Meer weten over alimentatie en echtscheiding van een advocaat in Tilburg?

Bron: Hoge Raad, 7 mei 2010, LJN BL7046; Jurofoon.nl 7 mei 2010