Naamswijziging na echtscheiding?

Door: Marilet Hollants - 24 september 2009

"Mag mijn ex-vrouw mijn achternaam blijven gebruiken ?" zo vroeg mijn cliënt na afloop van de echtscheidingsprocedure. Na zekerheidshalve de wettekst erbij gehaald te hebben, luidde mijn antwoord bevestigend. Ook na echtscheiding of na het einde van een geregistreerd partnerschap mag je, eveneens ingeval je partner is overleden, diens achternaam blijven voeren. Die bevoegdheid bestaat zolang je niet hertrouwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan.

Als het huwelijk door een echtscheiding is geëindigd en er zijn geen kinderen uit dat huwelijk meer in leven, of wanneer een geregistreerd partnerschap is ontbonden op verzoek van één partner of beide partners, kan de rechtbank die bevoegdheid echter aan je ontnemen. Er moeten dan volgens de wet wel gegronde redenen voor die ontneming aanwezig zijn, maar daar worden geen hoge eisen aan gesteld.

Bovenstaande regels gelden overigens ook allemaal voor de man die de achternaam van zijn ex-partner wil blijven voeren.

Waarom zou je overigens de achternaam van je ex-partner willen behouden als de relatie is stukgelopen? Een belangrijke reden kan zijn dat de kinderen ook de achternaam van je ex-partner hebben, en dat je hetzelfde wil heten als zij. Wijziging van de achternaam van de kinderen in die van jezelf, ook als je deze alleen verzorgt en opvoedt, kan immers niet zomaar. Op grond van het Koninklijk Besluit geslachtsnaamwijziging gelden hiervoor strikte termijnen en voorwaarden. In deze rubriek zal daar een keer uitgebreid aandacht worden besteed.

Marilet Hollants