Subsidie bij adoptie buitenlands kind

26 april 2010

Voorstel: € 3.700,- tegemoetkoming voor kosten.

Het kabinet heeft voorgesteld om aan adoptiefouders een tegemoetkoming te geven voor de kosten van adoptie. Het zal gaan om een bedrag van € 3.700,- , dat de adoptiefouders binnen drie jaar kunnen aanvragen bij het Agentschap SZW. De regeling gaat gelden voor adopties van buitenlandse kinderen vanaf 1 januari 2009.

Voorwaarde is wel dat het kind de Nederlandse nationaliteit heeft gekregen (bijv. als de familierechtelijke band met de ouders is verbroken en ten minste één van de adoptiefouders Nederlander is). De gedachte is dat op die manier de integratie in het adoptiefgezin soepeler loopt en wordt meer juridische en sociale zekerheid geboden.

Meer weten hierover van een advocaat familierecht in Tilburg?

Bron: Persbericht Ministerie van Justitie