Grievend gedrag

Door: Lilian Scheepens - 6 april 2010

Aan de ex-echtgenoot die niet voldoende inkomsten heeft voor eigen levensonderhoud, noch zich in redelijkheid kan verwerven, kan de rechter ten laste van de andere echtgenoot partneralimentatie toekennen. Partneralimentatie wordt vastgesteld op basis van behoeftigheid, behoefte en draagkracht. De grondslag voor de alimentatieverplichting is de lotsverbondenheid tussen echtgenoten, die ook na het huwelijk nog doorwerkt. Ten aanzien van partneralimentatie is in de wet geen matigingsbevoegdheid van de rechter opgenomen. Desalniettemin komt het voor dat een alimentatieverzoek wordt afgewezen omdat het gedrag van de alimentatiegerechtigde dermate grievend is geweest dat in redelijkheid niet van de alimentatieplichtige kan worden verwacht dat enige bijdrage wordt geleverd in de kosten van levensonderhoud van de ander. Gedacht kan worden aan gevallen waarin sprake is van stalking, valse aangiftes, brandstichting, poging tot doodslag, etc. Nu kunnen tijdens de echtscheidingsprocedure de gemoederen hoog oplopen. De rechter houdt daar rekening mee. Niet elke misdraging leidt tot het wegvallen van de lotsverbondenheid tussen ex-echtgenoten.

Onlangs is door de rechtbank Almelo een opmerkelijke uitspraak gewezen. Opmerkelijk in die zin dat de rechtbank op grond van gedragingen van de vrouw tijdens het huwelijk oordeelde dat er sprake was van een verbreking van de lotsverbondenheid, zodat in redelijkheid niet van de man kon worden verlangd bij te dragen in haar levensonderhoud. De man stelde dat hij in 2006 was gehuwd met een, naar later bleek, pathologische leugenaar. Het stelselmatig liegen, het feit dat de vrouw geen inzicht had in de nadelige gevolgen van haar gedrag en niet bereid was om de hulp van deskundigen in te roepen, waren gedragingen die ten opzichte van de man zodanig grievend waren, dat de rechtbank het verzoek van de vrouw om partneralimentatie afwees.

In ons echtscheidingsrecht is de schuldvraag niet meer van belang, zodat afkeurenswaardig gedrag in de rechtszaal nog nauwelijks aan de orde komt. Ook in het kader van de alimentatievaststelling niet. De uitspraak van de rechtbank Almelo zal daarom denk ik een uitzondering blijven.

Lilian Scheepens

Bron: column Tilburgse Koerier

Neem voor meer informatie contact op met: