Gebrek aan financiele kennis is valkuil zzp'ers

22 maart 2010

Hulp om faillissementen te voorkomen.

Tijdens de recessie blijven mensen hun eigen bedrijf starten. Het aantal zzp-ers (zelfstandigen zonder personeel) is in 2009 toegenomen tot 763.978 personen. Zzp-ers hebben te maken met wisselende inkomsten en bouwen daarnaast geen vakantiegeld, pensioen of recht op werknemersverzekeringen op. Dat maakt zzp-ers kwetsbaar.

Het Geldboek voor Ondernemers is een uitgave van onder meer het Nibud en de Kamers van Koophandel. Het richt zich op de privégeldzaken van (startende) ondernemers. De zelfstandig ondernemer is in de eerste plaats een consument die grip moet hebben op zijn geldzaken. Waar het vaak misgaat en waarom (startende) ondernemers een belangrijke doelgroep zijn, is dat de privéfinanciën en zakelijke financiën vaak niet goed gescheiden worden. "Ondernemers die failliet gaan hebben vaak een gebrek aan financieel inzicht en geen controle over hun inkomsten en uitgaven. Door verkeerde prioriteiten te stellen, komen ze zowel zakelijk als privé in de financiële problemen," aldus Jacqueline Zuidweg van schuldhulpverleningsbureau Zuidweg & Partners. ...Ondernemers moeten niet alleen naar grote bedrijfsmatige zaken kijken, zoals een ondernemingsplan of een liquiditeitsbegroting, maar ook rekening houden met hun persoonlijke financiële situatie. Juist als ondernemer, met beperkte aanspraak op sociale zekerheid, is het belangrijk grip op de financiën te hebben.

Ook voor de ervaren ondernemer

Ondernemers met een laag inkomen komen voor veel meer regelingen, zoals de zorgtoeslag en de huurtoeslag, in aanmerking dan ze zich bewust zijn. Zo is het ook als zelfstandige mogelijk om bij de gemeente een verzoek in te dienen voor belastingkwijtschelding. In het Geldboek voor ondernemers staatinformatie over subsidieregelingen, de mogelijkheden bij ziekte, de gevolgen van bedrijfsbeëindiging of faillissement.

Meer weten over zzp van een advocaat in Tilburg?

Bron: gebaseerd op Nieuwsbericht Nibud 10 maart 2010