Nalatige werkgever betaalt hoge prijs

Door: Mark Diebels - 18 maart 2010

Afgerekend op dwarsbomen re-integratie.

De kantonrechter in Utrecht heeft een hoge vergoeding toegekend aan een werkneemster die zelf om ontslag vroeg. De werkgever wilde niet meewerken aan re-integratie van de zieke werkneemster en betaalde daarvoor de prijs.

De PR-medewerkster was al sinds 1988 in dienst en kreeg vanaf ene bepaald moment een gedeeltelijke WAO-uitkering, naast haar werk. Zij werd volledig arbeidsongeschikt en tot de komst van ene nieuwe directei per 1 januari 2009 verliep de re-integratie soepel. In maart 2009 vertelt die directie echter dat haar functie was vervallen (zonder verdere onderbouwing). Zij kreeg geen andere functie aangeboden. In mei 2009 werden haar arbeidsvoorwaarden eenzijdig verlaagd, waartegen zij tevergeefs protesteerde. In oktober 2009 trof de werkgever een (onterechte) loonsanctie omdat de zieke werkneemster geen overleg meer zou willen voeren. De werkgever hield zelf echter mediation af. Ook het UWV zei in een second opinion dat de werkgever fout bezig was.

Voor de werkneemster was de maat vol en zij stapte naar de rechter. Ondanks haar parttime dienstverband van 15 uur kende de rechter toch een ontslagvergoeding van
€ 115.000,- toe, omdat de correctiefactor (die bepaalt wie de schuldige is) op 2 wordt gesteld. De werkgever moet boeten omdat hem als enige een verwijt treft van het ontslag.

Meer weten over re-integratie, van een advocaat arbeidsrecht in Tilburg?

Bron: Opmaat Arbeidsrecht nieuwsbericht 2010/124, mr. M.L. van Opijnen