Werkgever mag ontslagtruc werknemer omzeilen

16 maart 2010

Afkoop van schade werknemer is voldoende.

De Kantonrechter heeft toegestaan dat een werkgever een ontslagtruc van de werknemer omzeilt door zelf een truc toe te passen. Wat was het geval? Op 30 september 2009 heeft een werkgever een ontslagvergunning gevraagd wegens bedrijfseconomische redenen. In de ontslagaanvraag stond dat de werkgever ontslag per 1 januari 2010 wilde. Werkneemster heeft verweer gevoerd.

Zonder de uitspraak af te wachten is werkneemster zelf naar de Kantonrechter gestapt voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst per 1 januari 2010 en € 33.000,-als ontslagvergoeding. Deze 'truc' wordt vaker uitgehaald want zo kan de werknemer veel gemakkelijker zo'n vergoeding krijgen. 

Vlak voor Kerst werd de ontslagvergunning verleend en op 28 december 2009 zegde de werkgever op tegen 1 januari 2010. Bij een juiste opzegtermijn was dat 1 april 2010 geweest maar de werkgever koos bewust voor het toepassen van een foute opzegtermijn. Tegelijk bood de werkgever aan het salaris tot 1 april 2010 als schadevergoeding uit te betalen.

Volgens werkneemster is sprake van misbruik. Het doel van de foute opzegtermijn zou alleen maar zijn om haar aanspraak op een ontslagvergoeding te dwarsbomen. De zaak kwam eind januari 2010 voor. Volgens de kantonrechter is er misbruik als de werkgever alleen maar de ontbindingsprocedure wilde blokkeren. Dat is hier niet zo: ontslag per 1 januari 2010 was steeds de bedoeling van de werkgever. Ook werkneemster ging uit van ontslag per die datum.

Omdat de werkgever de schade vergoedde en er op 1 januari 2010 al ontslag was gegeven, werd de werkneemster niet-ontvankelijk verklaard.

Meer hierover weten van een advocaat arbeidsrecht in Tilburg?

Bron: Opmaat Arbeidsrecht nieuwsbericht 2010/121, Ktr Delft 11 februari 2010