Twee gratis drankjes: einde dienstverband?

12 oktober 2018

In mei van dit jaar heeft de rechtbank Noord-Holland geoordeeld dat het weggeven van twee gratis drankjes door een werknemer van Van der Valk niet voldoende was voor ontslag op staande voet. Dit in tegenstelling tot een werknemer bij IKEA, die haar personeelspas met 15% korting gebruikte om aankopen af te rekenen van familieleden. Twee verschillende zaken, met ogenschijnlijk een klein vergrijp voor een ontslag (op staande voet). Wat was doorslaggevend voor de rechter om bij de ene zaak wel ontslag te rechtvaardigen, maar bij de andere zaak niet? We leggen de nuances voor je uit.

Ontslag door twee Amaretto

Werknemer, die vanaf september 2017 werkzaam was bij desbetreffend filiaal van Van der Valk, was werkzaam tijdens een besloten feest van een collega. De bar was door deze collega afgekocht, maar slechts voor een beperkt aantal dranken. Toen aan de eind van de avond twee collega's om een glaasje Amaretto vroegen (wat dus niet was afgekocht), gaf de werknemer na wat discussie toch toe. Twee dagen na dit voorval wordt de medewerker medegedeeld dat op camerabeelden gezien is dat deze drankjes zijn verschaft. Diefstal, vindt Van der Valk, en ontslaat de werknemer op staande voet.

Ontslag door 15% korting

Werkneemster, al ruim 20 jaar werkzaam bij IKEA, laat een collega in mei 2017 haar personeelspas scannen voor aankopen van haar zus en zwager. 3 keer eerder dat jaar heeft werkneemster haar personeelspas gebruikt tijdens werktijd, wat in de cao van werkneemster uitdrukkelijk wordt verboden. Opmerking verdient dat de pas voor zeer lage bedragen is gebruikt: alle vier de aankopen tezamen waren minder dan € 120,- opgeteld. Na het voorval in mei 2017 is voor IKEA echter de maat vol: de werkneemster wordt op staande voet ontslagen.

Oordeel van de kantonrechters

Ontslag (op staande voet) heeft vergaande gevolgen voor een werknemer. Aan de kantonrechter is bij ontslagzaken dan ook de taak om een goed(e) (onderbouwde) belangenafweging te maken. In de IKEA-zaak vond de rechter in grote lijnen dat het belang van IKEA om er op kunnen te vertrouwen dat de korting door werknemer integer wordt gebruikt zwaarder wegen dan het belang van werkneemster om werkzaam te blijven bij werkgever. Daarbij vond de rechter de precedentwerking van het oordeel ook belangrijk: wat voor signaal geef je als werkgever af als je dit door de vingers ziet.

In de Van der Valk-zaak ziet de kantonrechter niet voldoende redenen om het ontslag op staande voet in stand te houden. De werknemer had een keurige staat van dienst en volgens het eigen Huishoudelijke Reglement én Nederlandse wetgeving is het weggeven van 2 gratis drankjes geen diefstal. Bovendien was er onduidelijkheid over de te schenken drank: op de bar op de tweede verdieping (werknemer werkte op dat moment op de eerste verdieping) mocht wél buitenlands gedestilleerde drank worden geschonken (Amaretto dus). Deze omstandigheden leidde er toe dat de kantonrechter oordeelde in faveure van de werknemer.

Conclusie

Duidelijk uit de bovenstaande behandelde zaken wordt dat de kantonrechter bij zijn of haar oordeel altijd alle feiten en omstandigheden laat meewegen. Geen één zaak is hetzelfde. Het is belangrijk bij een geschil met de werkgever dat je je tijdig juridisch laat informeren, om een escalatie van het geschil (tot aan de rechter aan toe) te voorkomen. 

Neem voor meer informatie contact op met: