Plannen van de vakantieplanning

9 mei 2018

Werknemer is "baas"

Een veel gemaakte fout bij de planning van vakanties is er van uit gaan dat de werkgever mag bepalen wie wanneer vakantie opneemt. De wensen van de werknemer zijn namelijk leidend en dienen in beginsel te worden ingewilligd. Er zijn hier slechts een aantal uitzonderingen op.

Een eerste uitzondering is een voor de hand liggende reden: de werknemer moet uiteraard wel voldoende vakantiedagen hebben. Zo niet, dan mag de werkgever de vakantieaanvraag weigeren.

Ten tweede kan er iets vastliggen in een (collectieve) arbeidsovereenkomst. Als voorbeeld moet je hierbij denken aan leerkrachten in het basisonderwijs. In de collectieve arbeidsovereenkomst is er dan een vaste vakantieperiode vastgelegd (in dit voorbeeld natuurlijk de 6 weken durende zomervakantie). Ook in individuele arbeidsovereenkomsten kan dit soort vakantiebedingen worden opgenomen. Er kan ook in een (collectieve) arbeidsovereenkomst worden opgenomen wanneer er géén vakantie mag worden opgenomen, bijvoorbeeld bij seizoenswerk (denk hierbij aan horecamedewerkers aan de kust).

Ten slotte mag een werkgever de vakantieaanvraag weigeren als er sprake is van gewichtige redenen. Dit kan worden vertaald naar een verstoring van de bedrijfsvoering door de vakantieaanvra(a)g(en). Bekendste voorbeeld hiervan is natuurlijk een personeelstekort tijdens de zomermaanden. Dit moet door de werkgever wel goed én schriftelijk worden gemotiveerd, bijvoorbeeld waarom er geen vervanging beschikbaar is.

Schriftelijke bevestiging

Als werkgever dien je binnen twee weken na de ontvangst van een vakantieaanvraag schriftelijk te reageren. De afwijzing van de aanvraag moet worden gemotiveerd. Laat vooral deze aanvragen niet te lang liggen: wanneer er twee weken verstreken zijn, mag de werknemer er van uit gaan dat zijn aanvraag is goedgekeurd. Als dit achteraf toch niet de bedoeling was, moet de werkgever de geleden schade van de werknemer vergoeden.

Agendeer de vakantieplanning dus goed en zorg ervoor dat jij en je werknemers met een goed gevoel de (hopelijk zonnige) vakantieperiode tegemoet gaan! 

Neem voor meer informatie contact op met: