Niet best: blootstelling aan asbest

23 april 2018

Een veelvoorkomend probleem van vroegere werkplaatsen en oude gebouwen: de gevolgen van asbest. De gezondheidstandaarden zijn afgelopen jaren flink omhoog gegaan, maar dit doet natuurlijk niets af aan de blootstelling bij werkzaamheden in het verleden. De gevolgen van blootstelling aan asbest kunnen ernstig zijn, zo blijkt ook uit volgende casus.

De feiten

Een werknemer heeft zo'n 17 jaar lang gewerkt als badmeester bij een zwembad, in dienst van de gemeente waar het zwembad lag.  Op een gegeven moment wordt mesothelioom, een kwaadaardige vorm van kanker, bij de werknemer geconstateerd. De oorzaak van mesothelioom is zo goed als altijd blootstelling aan asbest. De werknemer overlijdt aan deze vorm van kanker. Zijn weduwe spreekt de gemeente aan tot schadevergoeding.

Causaal verband tussen de werkzaamheden en de geleden schade?

Volgens de weduwe was haar echtgenoot tijdens werkzaamheden aan asbesthoudende bankjes bij het zwembad blootgesteld aan asbest en als gevolg hiervan overleden. Belangrijk in deze casus was echter dat de werknemer vóór zijn werk bij het zwembad een lange tijd in een fabriek had gewerkt waar bij uitstek asbest gerelateerd werk werd verricht. Bovendien hadden de werkzaamheden aan de bankjes in het zwembad maar 6 werkdagen geduurd. Aan de hoogste rechter in het land lag dus de vraag voor of er een causaal verband was tussen de werkzaamheden aan de bankjes en het overlijden van de werknemer.

De uitspraak

De rechter dient in beginsel oorzakelijk verband tussen de schade en de werkzaamheden aan te nemen, indien de werkgever heeft nagelaten maatregelen te treffen ter voorkoming van (in dit geval) blootstelling aan asbest. Als er sprake is van gezondheidsschade, wordt het causale verband niet aangenomen als dit te onzeker of te onbepaald is. In deze casus besloot de Hoge Raad dat gezien het feit dat de werkzaamheden aan de bankjes maar 6 werkdagen hadden geduurd én het feit dat de werknemer voorafgaand aan zijn werk als badmeester ook was blootgesteld aan asbest tijdens zijn werkzaamheden in een fabriek, de gemeente niet kon worden aansprakelijk gehouden voor de schade van de weduwe. Het verband tussen het overlijden en de werkzaamheden vond de rechter te onzeker. 

Bron.

Neem voor meer informatie contact op met: