High-tech Arbeidsrecht, deel 2: De invloed van Blockchain op de werkgelegenheid

Door: Eline Klijn - 15 maart 2018

Overal in het nieuws verschijnen er berichten omtrent Blockchain. De Blockchaintechnologie kennen we vooral van de Bitcoin. Maar Bitcoin is niet hetzelfde als Blockchain. Wat is het dan wel? In Jip en Janneke taal: blockchain is een software platform. Het is te vergelijken met een database/grootboek. Blockchain wordt bijvoorbeeld ook gebruikt in de medische wereld om patiëntdossiers bij te houden. Denk hierbij aan de kraamzorg.

Laatste publiceerde ik al een bericht dat was verschenen op de site van BNR, waaruit bleek dat kraamzorgzorgorganisatie VGZ is begonnen met een proef waarbij de administratieve rompslomp in de zorg aangepakt wordt m.b.v. Blockchain. Voor de praktijkproef houden de kraamverzorgenden en de jonge moeders de urenregistratie bij op een smartphone met Mijn Zorg Log. Dat zorgt ervoor dat de geregistreerde uren onweerlegbaar vastgelegd worden en direct inzichtelijk zijn voor de verschillende partijen die bij de kraamzorg betrokken zijn. De moeder bepaalt zelf welke partijen zij toegang geeft tot haar gegevens. En heeft bovendien realtime inzicht in hoeveel uren kraamzorg zij nog over heeft in haar budget. De controle op geleverde kraamzorguren wordt met de blockchain in de praktijkproef verlegd naar de bron: de moeder. Hiermee is controle achteraf niet meer noodzakelijk. Uit de proef moet blijken of het administratieve proces daadwerkelijk geoptimaliseerd kan worden met behulp van blockchaintechnologie[1].

Invloed van Blockchain op de factor arbeid

Het betreft nu nog een proef. We zullen er echter niet aan gaan ontkomen dat Blockchain invloed gaat krijgen op de factor arbeid, het zal op den duur banen gaan kosten. Een logisch gevolg van technologische veranderingen die elkaar in rap tempo opvolgen en die het werk van de werknemer uit handen nemen.  

Ontslag vanwege technologische veranderingen

Als er banen dienen te komen vervallen als gevolg van technologische veranderingen, heeft de werkgever de mogelijkheid om bij het UWV een opzegvergunning wegens bedrijfseconomische redenen aan te vragen (tenzij een toepasselijke CAO iets anders bepaalt). Met behulp van een verkregen opzegvergunning kan een arbeidsovereenkomst worden opgezegd.

Onderbouwing van een ontslagaanvraag

Bij een ontslagaanvraag zal een werkgever moeten onderbouwen waarom de arbeidsovereenkomst van een werknemer in verband met technologische veranderingen dient te worden beëindigd. Zo zal de werkgever een beschrijving moeten geven van de technologische veranderingen en een toelichting moeten geven waaruit blijkt dat zij voor een doelmatige bedrijfsvoering noodzakelijk zijn. Ook zal een werkgever organogrammen van voor en na de veranderingen moeten overleggen en zal er duidelijk moeten worden gemaakt wat de gevolgen zijn van de veranderingen voor de verschillende afdelingen, aanwezige functies, het aantal arbeidsplaatsen per functie en  de verdeling van de eventuele resterende werkzaamheden.

In geval er nieuwe functies ontstaan zal de functieomschrijving van deze nieuwe functies ook overgelegd moeten worden. Los van deze aan te leveren informatie kan het zo zijn dat ook de OR betrokken dient te worden bij dit hele proces en dat de Wet Melding Collectief Ontslag van toepassing is. Als dit het geval is dan dienen er eerste andere acties te worden ondernomen alvorens men over kan gaan tot het indienen van een ontslagaanvraag.

Slotsom

Kortom wil je mee gaan met de snelheid van de technologische veranderingen dan is een goede voorbereiding van een ontslagaanvraag zeker een must om onnodige vertraging te voorkomen en goed beslagen ten ijs te komen.

Bron.


[1] https://zorgkrant.nl/thuiszorg/8550-vgz-en-zorginstituut-starten-proef-met-blockchain-in-de-kraamzorg

Neem voor meer informatie contact op met: