Ondernemingsraad mag straks meepraten over beloning bestuurders

Door: Edwin Aerts - 16 maart 2018

Onlangs heeft de Tweede Kamer een wetsvoorstel aangenomen dat de Wet op de Ondernemingsraden wijzigt. Bij ondernemingen met meer dan 100 medewerkers moeten de eigenaren of aandeelhouders straks jaarlijks in gesprek met hun ondernemingsraad (OR) over de beloning van het bestuur.

 

De beloning van topbestuurders is tegenwoordig onderwerp van maatschappelijk debat. Als buitenstaander is het echter vaak lastig oordelen over het salaris van zo’n topman of -vrouw. Zeker op flinke salarisverhogingen of hoge bonussen wordt desalniettemin geregeld verontwaardigd gereageerd. Zeer recent liet bijvoorbeeld de voorgenomen verdubbeling van het inkomen van ING-topman Hamers nog het nodige stof opwaaien. Dit leidde er zelfs toe dat ING de verhoging afblies.

 

Medezeggenschap als toezichtmiddel

 

Binnen grotere ondernemingen wordt het salaris van het bestuur normaliter bepaald door de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) en wordt toezicht gehouden door de Raad van Commissarissen (RvC). Een RvC is echter bij een ‘normale’ BV niet verplicht. Daarnaast komt het veel voor dat de bestuurder ook (mede) aandeelhouder is en dus zijn eigen beloning kan vaststellen.

 

De aankomende wetswijziging – die nog wel door de Eerste Kamer aangenomen moet worden – geeft de OR ruimere mogelijkheden om ook toezicht te houden op het inkomen van het bestuur van de vennootschap. Evenals zijn voorganger Asscher, wil minister Koolmees (SZW) hiermee stimuleren dat binnen de bedrijven zelf beter en makkelijker gesproken wordt over de beloning van de topbestuurders. Het gaat aldus om bewustwording en het creëren van een meer open aanspreekcultuur over de soms grote kloof tussen topsalarissen en salarissen op de werkvloer.

 

Voorgestelde wijziging

 

Op grond van de huidige Wet op de Ondernemingsraden heeft de OR al het recht om geïnformeerd te worden over de loonverhoudingen binnen het bedrijf, dus tussen personeel, bestuur en eventuele toezichthouders. Dat recht wordt, als het wetsvoorstel wordt aangenomen, uitgebreid. De ondernemer moet dan minimaal één keer per jaar tijdens een overlegvergadering met de OR de arbeidsvoorwaardelijke regelingen en beloningsafspraken bespreken, inclusief de ontwikkeling van de beloning ten opzichte van het verleden.

 

Geen advies- of instemmingsrecht

 

Let wel dat het wetsvoorstel geen nieuw advies- of instemmingsrecht aan de OR geeft. Het gaat enkel om een (weliswaar afdwingbaar) recht op overleg en informatie. Is dit nieuwe recht daarmee een tandeloze tijger? Dat lijkt mij niet. Het verplichte overlegmoment geeft de OR immers de mogelijkheid de ondernemer verantwoording af te laten leggen en de mening van het personeel te ventileren. Een goed geïnformeerde OR, die straks ook vragen kan stellen, kan bovendien de nodige reuring veroorzaken zowel binnen de onderneming als daarbuiten. En met name dat laatste kan grote impact en invloed hebben, zoals we recent hebben gezien in de ING-kwestie die ik al aanhaalde.

 

Belang bij goede band met OR

 

Bij mijn klanten en relaties met een ondernemingsraad pleit ik altijd voor een goede band tussen het bestuur en de OR. Door dit wetsvoorstel wordt dat alleen nog maar belangrijker. Een OR zou niet een ´poortje´ moeten zijn waar het bestuur doorheen moet om gedaan te krijgen wat ze wil. Een goede OR en een goede band met die OR creëert draagvlak onder het personeel en maakt het doorvoeren van veranderingen makkelijker. Een deskundige OR kan bovendien een waardevolle strategische sparringpartner van het bestuur zijn en zo het bedrijf als geheel naar een hoger plan tillen.


Bron

 

Neem voor meer informatie contact op met: