High-tech arbeidsrecht, deel 1: Bitcoins minen op kosten van de baas geen reden voor ontslag op staande voet

Door: Edwin Aerts - 9 maart 2018

Menigeen handelt tegenwoordig in cryptocurrency, zoals Bitcoin, Litecoin, Ethereum en Ripple. Het kan dan verleidelijk zijn tijdens werktijd ook even te kijken naar de koersen of snel wat te (ver)kopen. Het was daarom slechts een kwestie van tijd voordat cryptomunten ook hun intrede zouden gaan doen in de ontslagpraktijk.

‘Bitcoinmachine'

In de uitspraak van de Amersfoortse kantonrechter van 15 februari jl. draaide het in mindere mate om het handelen in cryptomunten, maar om het maken (‘minen') ervan. Dit ‘minen' kost tegenwoordig enorm veel processorkracht en stroom. Dat moet de werknemer in kwestie (nota bene een systeembeheerder) ook gedacht hebben. Hij plaatste namelijk in de serverruimte van zijn werkgever een ‘bitcoinmachine', die hij aansloot op het stroomnet en wifi-netwerk van de werkgever.

Toen de werkgever hier achter kwam, volgde ontslag op staande voet. De werknemer werd onder meer verweten de bedrijfscomputersystemen voor privédoeleinden gebruikt te hebben, in strijd met de bedrijfsregels. Ook zou de werkgever door de ‘bitcoinmachine' zijn blootgesteld aan risico's op het gebied van cyber security (virussen, hacks, gijzeling) en brandgevaar (vanwege warmteontwikkeling in de serverruimte). Bovendien zou al doende wel voor zo'n € 2.100,-- aan stroom zijn gestolen.

De kantonrechter was het met de werkgever eens dat je (zeker van een systeembeheerder) mag verwachten dat hij integer en betrouwbaar is. Het heimelijk plaatsen van een bitcoinmachine voor eigen gebruik in de bedrijfsomgeving past daar niet bij. Desalniettemin zag de kantonrechter onvoldoende grond voor een ontslag op staande voet. De werkgever had de gestelde risico's namelijk niet hard weten te maken en de staat van dienst van de werknemer was te onberispelijk.

Niet ernstig maar wel ‘flink' verwijtbaar

Volgens de kantonrechter leverde het gedrag van de werknemer geen dringende reden op. Evenmin was sprake van ernstig verwijtbaar handelen. De werknemer, die niet had verzocht het ontslag ongedaan te maken, behield daardoor zijn recht op de wettelijke transitievergoeding. Wel was volgens de kantonrechter sprake van ‘flink' verwijtbaar handelen. De werknemer ontving daarom geen extra (‘billijke') ontslagvergoeding. Uiteindelijk kwam de werkgever dus goed weg, ondanks dat het ontslag op staande voet niet rechtsgeldig was.

Was er mogelijk meer aan de hand?

In de uitspraak valt op dat in de ontslagbrief melding wordt gemaakt van 'grootschalig gebruik' van ‘onze computersystemen' voor ‘het maken en handelen in zgn bit-coins'. Dit duidt erop dat er wellicht toch meer aan de hand was dan het plaatsen van één bitcoinmachine in de serverruimte. Dat lijkt eigenlijk ook voor de hand te liggen, omdat het met één computer lastig bitcoins minen is. Een groot bedrijfsnetwerk of serverpark is daarvoor veel geschikter. Een kwaadwillende IT-werknemer zou aldus potentieel misbruik kunnen maken van de kennisvoorsprong die hij (of zij) veelal op de werkgever heeft. Of dat is wat er in deze zaak eigenlijk aan de hand was, valt echter uit de uitspraak niet op te maken, helaas.

 

Neem voor meer informatie contact op met: