Functioneringsgesprek gepland: wat houdt dit in?

20 april 2018

Voor een goede werksfeer is het belangrijk dat werkgever en werknemer met elkaar blijven communiceren. Dit kan informeel, bijvoorbeeld tijdens de lunch, maar ook wat formeler door bijvoorbeeld een aangekondigd functioneringsgesprek. Wat is het verschil met een beoordelingsgesprek en kunnen er consequenties aan de uitkomst van het functioneringsgesprek verbonden worden?

Verschil met een beoordelingsgesprek

Vaak is er bij een beoordelingsgesprek sprake van éénrichtingsverkeer: de werkgever vertelt hoe hij het functioneren van zijn werknemer de afgelopen periode heeft bevonden. De naam zegt het dus eigenlijk al: de werknemer wordt beoordeeld op zijn prestaties. Bij een functioneringsgesprek is er meer sprake van een dialoog, werknemer en werkgever geven aan wat zij als negatief maar vooral ook als positief hebben ervaren. Er wordt dus meer naar de toekomst gekeken, namelijk wat de werkervaring voor beide partijen kan verbeteren.

Is het verplicht?

In veel cao's is vastgelegd dat jouw werknemers recht hebben op een functionerings- of jaargesprek. Mocht er geen sprake zijn van een cao, dan is er geen verplichting om zo'n gesprek te voeren. Maar een werkgever die openheid nastreeft en inbreng van werknemers op waarde schat, zal minstens een keer per jaar een functioneringsgesprek regelen. Een goede werkgever wil immers weten wat zijn/haar werknemers graag verbeterd zien, bijvoorbeeld in het uitvoeren van de werkzaamheden, de samenwerking met anderen en zijn relatie met zijn/haar leidinggevende(n).  Bovendien is een functioneringsgesprek een goede opstap voor een beoordelingsgesprek. Mochten er verbeterpunten over en weer uit het functioneringsgesprek komen, kan je bijvoorbeeld afspreken bij het beoordelingsgesprek te kijken of dit goed heeft uitgepakt bij werkgever. Geplande controlemomenten voor beide partijen komen de communicatie zeker ten goede.

Tips voor een goede voorbereiding

Door het jaar heen is het natuurlijk altijd een goed idee om opvallende punten op te schrijven, zodat je deze kunt aankaarten. Als het functioneringsgesprek eraan komt, bedenk je dan goed welke punten je zou willen bespreken en lees je alvast van te voren in. Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn bijvoorbeeld:

-          Zijn er verbeterpunten met betrekking tot de uitvoering van de werkzaamheden?

-          Is een cursus/opleiding/scholing een goed idee om de werknemer verder te helpen?

-          Wat zijn de carrièrewensen van de werknemer en ziet hij/zij dit binnen jouw onderneming?

-          Hoe denkt jouw werknemer over de kwaliteiten van de leidinggevende(n) en zijn er verbeterpunten?

 

Het is handig om de besproken zaken op schrift te zetten, zodat je achteraf bij het beoordelingsgesprek (of bij een volgend functioneringsgesprek) kunt kijken of de aandachtspunten zijn behandeld. Zo kan je samen met jouw werknemers werken aan een goede toekomst voor het bedrijf. 

Neem voor meer informatie contact op met: