Proef met werken onder minimumloon

2 maart 2010

Zwakkere werknemer krijgen aanvullende uitkering.

Het kabinet wil de kansen van mensen met een arbeidsbeperking op een reguliere baan verbeteren. In een proefproject wordt loondispensatie onderzocht.

De werkgever mag dan minder dan het wettelijk minimumloon betalen als een werknemer door zijn arbeidsbeperking minder productief is. Naast het loon ontvangt de werknemer een aanvullende uitkering van de gemeente. Uitgangspunt is dat werken moet lonen; het inkomen is altijd hoger dan het uitkeringsniveau.

Er is een aantal voorwaarden: de werkgever moet een werknemer aannemen voor ten minste drie maanden en hij mag geen proeftijd opnemen.
Dit is een tijdelijke regeling in een aantal door de minister aangewezen gemeenten. De regeling vervalt met ingang van 1 januari 2013.

Meer hierover weten van een advocaat arbeidsrecht in Tilburg?

Bron: Opmaat Arbeidsrecht nieuwsbericht 2010/100