Concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst: hoe zit dat?

9 oktober 2017

Het begin van jouw nieuwe baan. Eindelijk heb je de functie binnen het bedrijf kunnen bemachtigen waar je al maanden (of jaren) van droomt. Bij het tekenen van het contract merkt de nieuwe werkgever wel op dat je ook schriftelijk moet bevestigen vijf jaar na beëindiging van dit arbeidscontract niet voor de concurrent te zullen gaan werken. Omdat je je op dat moment niet kan voorstellen dat er een leukere baan op de wereld bestaat, teken je dit document.

Concurrentiebeding

Een concurrentiebeding is een verklaring dat de werknemer niet hetzelfde werk mag verrichten voor een andere werkgever voor een aantal jaar na de uit dienst treding, vaak op straffe van een boete of het uitbetalen van een aanvullende schadevergoeding bij overtreding hiervan. Uit de wet (artikel 653, eerste lid, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek) vloeit voort dat dit beding schriftelijk moet zijn overeengekomen.

Het begrip schriftelijk lijkt vrij vanzelfsprekend te zijn. Maar in 2008 rees de vraag al voor de Hoge Raad[1] wanneer er precies aan dit schriftelijke vereiste was voldaan. In dit geval was er namelijk een apart document ondertekend, waarop naar het specifieke concurrentiebeding in de aparte arbeidsvoorwaarden werd verwezen. Twee documenten dus, maar in het specifieke document stond niets concreets over het concurrentiebeding. Toen de werknemer in kwestie werd geconfronteerd met het vermeende overtreden van dit beding, eiste de voormalig werkgever dus dat de boete werd betaald.

Uitspraak

De Hoge Raad oordeelde dat als er sprake is van twee documenten en in het specifieke "concurrentiedocument" wordt verwezen naar de arbeidsvoorwaarden, dan moet er voldaan zijn aan twee voorwaarden om als schriftelijk overeengekomen te worden gezien, namelijk:

-      de arbeidsvoorwaarden waren als bijlage bij het ondertekende document gevoegd en in dat document is naar die arbeidsvoorwaarden verwezen, of

-      de werknemer heeft in het ondertekende document uitdrukkelijk verklaard dat hij instemt met het concurrentiebeding.

De Hoge Raad deze voorwaarden en dus zijn eigen uitspraak bevestigd in een recent arrest, gewezen op 3 maart 2017[2].

Tip

Bij ondertekening van een (nieuw) arbeidscontract moet je uiteraard het hele document goed doorlezen. Besteed daarbij in het bijzonder ook aandacht aan een al dan niet apart opgesteld concurrentiebeding. Zomaar ondertekenen hiervan kan grote gevolgen hebben bij het zoeken van nieuw werk. Zorg dus dat je je goed bewust bent van deze gevolgen en zoek desgewenst juridische hulp bij onduidelijkheden.

 


[1] ECLI:NL:HR:2008:BC0384

[2] ECLI:NL:HR:2017:364

 

Neem voor meer informatie contact op met: