Slechte financiële positie werkgever: moet de transitievergoeding worden uitbetaald?

Door: Leo Klijn - 2 juni 2017

Stel: jouw werkgever kan de transitievergoeding niet betalen. De onderneming bevindt zich namelijk in zwaar weer. Hij verzoekt vervolgens bij de rechter om de vergoeding in termijnen te mogen betalen als hij deze alsnog moet voldoen. Onze advocaat Leo Klijn legt uit wat de rechter over deze kwestie heeft geoordeeld.

De feiten

Een werknemer dient een verzoek in tot veroordeling van de werkgever tot betaling van een transitievergoeding van € 7.106 bruto. Zijn werkgever had de transitievergoeding niet betaald. De werkgever vroeg afwijzing van het verzoek en voerde onder meer aan dat toekennen van enig bedrag aan transitievergoeding gezien de uitermate slechte positie van het bedrijf en de (persoonlijke) gevolgen, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.

De werkgever beriep zich daarbij op de overbruggingsregeling voor een verlaagde transitievergoeding voor kleine werkgevers in financiële nood; daarvoor gelden strikte voorwaarden; deze aanvraag was echter door het UWV afgewezen. Tevens deed de werkgever het tegenverzoek om bij toekenning van de transitievergoeding in elk geval een betaling in termijnen toe te staan.

De rechter

De kantonrechter oordeelde dat de werknemer in beginsel een wettelijke aanspraak heeft op een transitievergoeding die in hoogte kan worden beperkt als de werkgever aan de daarvoor gestelde voorwaarden voldoet. De beweerdelijke slechte financiële positie van en de persoonlijke gevolgen voor de werkgever zijn voor toekenning van de transitievergoeding niet relevant. Redelijkheid en billijkheid vormen in dit kader ook geen grond om de transitievergoeding niet toe te kennen. Het verzoek van werknemer wordt daarom toegewezen.

Het tegenverzoek van de werkgever om de transitievergoeding in termijnen te kunnen betalen, werd afgewezen omdat ook bij een zelfstandig tegenverzoek een vervaltermijn geldt van drie maanden en die termijn was overschreden.

Betaling in termijnen

Over betaling in termijnen het volgende: als de betaling van de transitievergoeding leidt tot onaanvaardbare gevolgen voor de bedrijfsvoering van de werkgever kan onder voorwaarden in termijnen worden betaald. Daarbij kan worden bepaald dat de transitievergoeding met een percentage wordt verhoogd. Betalen in termijnen mag alleen als betaling ineens echt niet mogelijk is. Bijvoorbeeld omdat het bedrijf daardoor niet meer in staat is aan andere financiële verplichtingen te voldoen. Een werkgever moet de aanvraag voor een betaling in termijnen bij het UWV in dienen, tegelijk met Deel A van een ontslagaanvraag. De hele transitievergoeding moet wel binnen 6 maanden zijn betaald. In hoeveel termijnen dat gebeurt, spreekt de werkgever af met de werknemer.

De periode van betaling in termijnen gaat lopen op het moment waarop de wettelijke rente verschuldigd is over het bedrag van de transitievergoeding: één maand nadat de arbeidsovereenkomst is geëindigd. Deze termijn biedt voldoende ruimte aan een werkgever en bewerkstelligt anderzijds dat de werknemer binnen een afzienbare termijn zijn volledige transitievergoeding ontvangt. Uit deze systematiek volgt ook dat de werkgever steeds wettelijke rente verschuldigd is over dat deel van de transitievergoeding dat nog niet is betaald.

Conclusie

Een werkgever mag niet de transitievergoeding weigeren uit te betalen als het slecht gaat met zijn onderneming. Betaling van de vergoeding in termijnen mag alleen maar als de werkgever kan aantonen dat hij het echt niet in één keer kan betalen.

Bron: ECLI:NL:RBGEL:2017:2159

Neem voor meer informatie contact op met: