Verslechtering arbeidsvoorwaarden werknemers

Door: Mark Diebels - 26 februari 2010

Hoge Raad stelt eisen aan akkoord werknemer.

In een recente uitspraak heeft de HR duidelijkheid gegeven over de eisen die kunnen worden gesteld aan een afgesproken verslechtering van de arbeidsvoorwaarden. CZ wilde een aanvullende pensioenregeling afschaffen, waardoor de werknemers over een deel van hun inkomen geen pensioen meer opbouwden. CZ zegde toe een betere regeling te laten voorstellen door de pensioenverzekeraar. De werknemers zijn akkoord gegaan. De betere regeling kwam er niet en de werknemers beriepen zich erop dat zij niet akkoord waren gegaan met afschaffing, als er geen betere regeling voor terugkwam. Ook zou CZ niet genoeg informatie hebben gegeven.

De HR zei daarover: Of de werknemers akkoord waren hangt af van de algemene regels voor de totstandkoming van een overeenkomst. Gelet op de aard van de rechtsverhouding mag een werkgever er slechts op vertrouwen dat een individuele werknemer heeft ingestemd met een verslechtering van zijn arbeidsvoorwaarden als aan de werknemer duidelijkheid over de inhoud van die wijziging is verschaft en op grond van zijn verklaringen of gedragingen mag worden aangenomen dat hij welbewust met die wijziging heeft ingestemd. CZ had genoeg informatie gegeven en de werknemers hadden welbewust ingestemd; de afschaffing was dus rechtsgeldig afgesproken.

Meer info hierover van een advocaat arbeidsrecht in Tilburg?

Bron: HR 12 februari 2010 LJN BK3570, Opmaat arbeidsrecht nieuws 2010/96