Omscholingsbonus uitgebreid in 2010

Door: Marilet Hollants - 25 februari 2010


Werkgevers kunnen niet alleen een omscholingsbonus opstrijken als ze iemand in dienst nemen die met ontslag wordt bedreigd en voor de nieuwe functie bijgespijkerd moet worden. Vanaf volgend jaar kunnen nieuwe werkgevers ook voor mensen die nog maar kort werkloos zijn, maximaal vier weken een WW-uitkering hebben genoten, een bonus krijgen als een opleiding of cursus nodig is om het het nieuwe personeelslid geschikt te maken.

Bonus ook voor ‘kort werkloze' nieuwe werknemer
Het kabinet had de om scholingsbonus ingesteld om werkgevers die nog veel vacatures hebben te stimuleren om met ontslag bedreigd personeel uit andere sectoren in dienst te nemen. Om hen over de streep te trekken, worden de kosten voor omscholing voor de helft vergoed met een maximum van € 2500. Maar vanaf 2010 geldt de om scholingsbonus ook voor nieuwe werknemers die kort werkloos zijn geweest. Donner gaat voor "duurzame inzetbaarheid" van werknemers. Via scholing en goed loopbaanbeleid kunnen werknemers makkelijker naar ander werk worden begeleid in een sector waar wel vacatures zijn. Want "behoud van werkgelegenheid waar geen werk is," biedt volgens de minister geen perspectief.
CDA-Kamerlid Van Hijum is blij dat werkgevers nu ook de scholingsbonus kunnen krijgen bij het in dienst nemen van iemand die kort werkloos is geweest. Volgens hem werd de bonus tot nu toe nauwelijks benut, omdat deze alleen gold voor met ontslag bedreigden. Mensen die solliciteren vanuit een werkplek waar gereorganiseerd wordt, gaan aan hun nieuwe werkgever nooit vertellen dat ze eigenlijk op de nominatie staan om ontslagen te worden, volgens Van Hijum.

Meer hierover weten van een advocaat arbeidsrecht in Tilburg?

Bron: Brief Minister Donner aan Tweede Kamer, 8 december 2009