Werkgever betaalt minder premies bij in dienst nemen oudere nabestaande

Door: Marilet Hollants - 25 februari 2010


Werkgevers hoeven vanaf 1 januari 2010 minder premies te betalen als zij een oudere werknemer in dienst nemen die eerder een uitkering kreeg op grond van de Algemene Nabestaandenwet. De premiekorting bedraagt 6.500 euro per jaar. Hiermee heeft de ministerraad ingestemd op voorstel van minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Met het voorstel stimuleert het kabinet dat werkgevers meer oudere werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt aannemen.
De premiekorting geldt voor nabestaanden van 50 jaar en ouder die twee jaar niet hebben gewerkt en een uitkering ontvingen in het kader van de Algemene Nabestaandenwet. Werkgevers krijgen de korting maximaal drie jaar.
De maatregel is een uitbreiding van eerdere stimuleringsmaatregelen voor oudere werknemers. Sinds 1 januari 2009 ontvangen werkgevers al een premiekorting als zij werknemers in dienst nemen van 50 jaar of ouder die eerder een uitkering kregen op grond van de Wet Werk en Bijstand (WWB), Werkloosheidswet (WW), Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) of Wajong.

Werkgevers moeten voor de premiekorting een verklaring overleggen van de Sociale Verzekeringsbank waarin staat dat de werknemer aan de voorwaarden voldoet. De Belastingdienst verrekent de premiekorting met de werkloosheids- en arbeidsongeschiktheidspremies.

Meer hierover weten van een advocaat arbeidsrecht in Tilburg?

Bron: Ministerraad, 16 oktober 2009