Nieuwe Sollicitatiecode Nederlandse Vereniging voor P&O

Door: Marilet Hollants - 25 februari 2010

De NVP Sollicitatiecode van oktober 2006 is in overleg met de Stichting van de Arbeid, Commissie Gelijke Behandeling en de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen aangepast aan de actuele regelgeving en best practices van de HR praktijk. De NVP Sollicitatiecode is opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling. Werkgevers zijn niet verplicht zich aan de code te houden, maar deze vormt desondanks binnen veel organisaties een uitgangspunt bij de werving en selectie van personeel.
De belangrijkste wijzigingen in de nieuwe NVP Sollicitatiecode zijn:
- De nieuwe Sollicitatiecode is uitdrukkelijk van toepassing verklaard op externe bemiddelingsbureaus en ook voor interne werving.
- Externe bemiddelingsbureaus moeten bij gebruik van gegevens van vacaturesites/internet voor bemiddeling dit aan de betrokkenen meedelen.
- De nieuwe Sollicitatiecode vermeldt uitdrukkelijk dat informatie via internet over een sollicitant niet altijd betrouwbaar is.
- Het gebruik van informatie over sollicitanten gevonden op internet is scherper geregeld dan in artikel 5.1 van de Sollicitatiecode van 2006.
- De communicatie tussen sollicitant en arbeidsorganisatie (toekomstig werkgever) over uitnodiging voor een gesprek en afwijzing gaat veelal via e-mail. Dat is in de nieuwe Sollicitatiecode aangepast.
- Opgenomen zijn in de nieuwe Sollicitatiecode de regels dat bij noodzakelijke leeftijdsgrens de reden hiervan wordt opgegeven. Dit dient ook te gebeuren bij hantering van een voorkeursbeleid ten behoeve van bepaalde groepen.
- De bewaartermijnen van gegevens van kandidaten zijn nu expliciet in de nieuwe Sollicitatiecode geregeld.

Het doel van een NVP Sollicitatiecode is om een norm te bieden voor een transparante en eerlijke werving- en selectieprocedure. Het gaat om "fair play" bij de werving van een kandidaat. Volgens de Vereniging voor P&O is het zeker in de tijden van een slechte arbeidsmarkt van belang dat de sollicitant goed behandeld wordt. Voor werkgevers blijft een goede behandeling van kandidaten van groot belang. Immers, de werving- en selectieprocedure is ook het visitekaartje van een werkgever. Omgekeerd kan een bedrijf klanten verliezen als bekend is dat dit er een slecht werving- en selectiebeleid op na houdt. Dit geldt ook voor werving- en selectiebureaus. Bij interne bemiddeling (al dan niet via mobiliteitscentra) is het goed als de nieuwe NVP Sollicitatiecode eveneens wordt gevolgd. Er is dan al een bestaande arbeidsrelatie en de Sollicitatiecode is de werkgever behulpzaam bij de invulling van het goed werkgeverschap (art. 7:611 BW).

Meer weten hierover van een advocaat arbeidsrecht in Tilburg?

Bron: NVP, 5 oktober 2009