Werkgever negeert melding van pesten en aanranding

11 mei 2016

Een werkgever wil een werkneemster ontslaan omdat zij niet goed zou functioneren op haar werk. De werkneemster heeft, weliswaar later, aangegeven bij haar werkgever dat zij wordt gepest door haar collega’s en zelfs te zijn aangerand door één van hen. De werkgever ziet het niet-functioneren van de werkneemster en de pesterijen en aanranding los van elkaar en wil haar nog steeds ontslaan. Wat vindt de rechter hiervan?

De zorginstelling

De werkneemster is al sinds 2011 in dienst bij een zorginstelling, eind 2015 vindt de zorginstelling dat de werkneemster niet goed functioneert binnen het team. Zo zou zij niet goed samenwerken, slecht communiceren met haar collega’s en geen verantwoordelijkheid nemen. De zorginstelling enkele getuigenverklaringen van collega’s die dit bevestigen. Daarnaast zijn er vele gesprekken geweest met de werkneemster, maar daar zou zij elke keer in een slachtofferrol kruipen. De zorginstelling zegt pas korte tijd van de pesterijen en aanranding af te weten, maar vindt dat het ontslag daar los van staat.

De werkneemster

De werkneemster zegt daarentegen dat zij is gepest in het team, en het idee heeft dat de zorginstelling haar graag wilde ontslaan. Tijdens een agressietraining heeft de werkneemster haar levensverhaal verteld, wat een collega later door vertelde. Daarnaast heeft een andere collega haar proberen te versieren en heeft dingen die zij hem in vertrouwen heeft verteld doorverteld. Tot overmaat van ramp randde deze collega de werkneemster aan. De werkneemster meldde dit bij de zorginstelling, die haar als reactie hierop een vaststellingsovereenkomst aanbood.

Toen de werkneemster haar verhaal wilde doen bij een vertrouwenspersoon, bleek er veel onduidelijkheid te zijn wie dit precies was en heeft zij de verkeerde persoon in vertrouwen genomen. Ondanks alles wil de werkneemster graag bij de zorginstelling blijven werken, maar op een andere locatie en met een andere vertrouwenspersoon.

Beslissing van de rechter

De rechter merkt allereerst op dat het bewijs voor het niet functioneren van de werkneemster getuigenverklaringen zijn die achteraf zijn opgeschreven door de werkgever. Daarnaast zegt de rechter dat de aanranding en de pesterijen wel degelijk van invloed zijn geweest op het niet-functioneren van de werkneemster en hierdoor niet los van elkaar kunnen worden gezien.

Dat de werkneemster in de slachtofferrol zou zijn gekropen in de vele gesprekken is volgens de rechter ook niet vreemd. In deze gesprekken zou er vooral naar de meningen van haar collega’s geluisterd zijn en niet naar de werkneemster zelf. Het is algemeen bekend dat pesten één van de belangrijkste oorzaken is van conflicten op de werkvloer.

De rechter beslist dat de werkneemster niet ontslagen kan worden en verklaard dat de zorginstelling de kosten van de rechtszaak zal moeten betalen. 

Meer weten over de bedenktermijn van een advocaat arbeidsrecht in Tilburg? 

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 7 maart 2016 ECLI:NL:RBNHO:2016:1659

Neem voor meer informatie contact op met: