Hoogste billijke vergoeding tot nu toe

9 mei 2016

De oude kantonrechtersformule heeft plaats gemaakt voor de transitievergoeding en de billijke vergoeding. Die billijke vergoeding is bedoeld als muizengaatje en behoort niet aan de hand van de kantonrechtersformule berekend te worden. Hoe dan wel, is onduidelijk. Dit leidt tot uiteenlopende uitspraken en berekeningen. Onlangs werd de hoogste billijke vergoeding tot nu toegewezen: € 80.000! Hoe zat dat?

De feiten

Een werknemer was al geruime tijd in dienst van Het Kulturhuis, in verschillende functies. Van zijn functioneren was weinig dossier bijgehouden. In het personeelsdossier van de werknemer waren enkel beoordelingen uit 1990, 1992 en 1994 terug te vinden. Al deze beoordelingen waren zeer positief over het functioneren van de werknemer. Van de jaren daarna was geen enkele documentatie terug te vinden. In 2014 en 2015 vonden wel weer gedocumenteerde beoordelingsgesprekken plaats.

In de gesprekken in 2014 en 2015 werden klachten jegens de werknemer geuit. Zijn handelen zou voor de ziekmelding van een collega hebben gezorgd en hij zou als leidinggevende sterk tekortschieten. Wegens de aanhoudende klachten vanuit de werknemers, werd de werknemer - mondeling - op non-actief gesteld. Er werd nog getracht de verstoorde verhouding middels mediation te verbeteren, maar dat mocht niet baten. Een kort geding om weer toegelaten te worden tot de werkzaamheden heeft ook niet het gewenste effect en de werknemer werd voor de tweede maal op non-actief gesteld. De werkgever vroeg vervolgens de rechter de arbeidsovereenkomst te beëindigen.  

Oordeel van de rechter

De werkgever stoelde het verzoek tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst allereerst op de zogenaamde e-grond, verwijtbaar handelen van de werknemer. Daar gaat de rechter niet mee akkoord. Het enkele feit dat de werknemer tweemaal niet op het werk verscheen nadat de werkgever daartoe had opgeroepen, was onvoldoende. De werkgever had immers zelf niet voldoende gedaan om de werknemer weer echt tot het werk toe te laten.

De werkgever stelde zich in de tweede plaats op het standpunt dat de arbeidsverhouding verstoord was geraakt. Daar was de kantonrechter het wel mee eens. Het hele geschil sleepte immers al maanden voort. De rechter zag geen mogelijkheden om de werknemer bij het Kulturhuis zijn werk te laten hervatten.

Vergoedingen

De werknemer vraagt om een transitievergoeding van €75.000,-. De werkgever heeft tegen een dergelijke transitievergoeding geen bezwaar gemaakt, waardoor de kantonrechter die vergoeding allereerst toewees. De werknemer had ook om een billijke vergoeding gevraagd, daarover oordeelde de kantonrechter als volgt.

Hoewel een billijke vergoeding niet al te snel toegekend mag worden, vond de kantonrechter dat de werkgever ernstig was tekortgeschoten. De werkgever had immers sinds 2004 al geen jaarlijkse beoordelingsgesprekken gevoerd. De klachten in 2014 en 2015 kwamen als donderslag bij heldere hemel voor de werknemer. Ook zouden de financiële gevolgen voor de werknemer groot zijn, nu hij gezien zijn leeftijd niet heel kansrijk was op de arbeidsmarkt. De kantonrechter woog bovendien de duur van het dienstverband nog mee en kwam tot de conclusie dat een vergoeding van €80.000,- redelijk was. De hoogste billijke vergoeding tot nu toe!

Conclusie

De kantonrechter te Almelo kent in zijn uitspraak de hoogste billijke vergoeding tot nu toe, € 80.000,-! Een immens bedrag, waarbij de kantonrechter het gebrek aan dossiervorming afstraft. Dit bewijst maar weer eens dat er van werkgevers wordt verwacht dat zij structureel en zorgvuldig een schriftelijk dossier bijhouden, anders kunnen de consequenties groot (en duur) zijn.

Meer weten hierover van een advocaat arbeidsrecht in Tilburg?

Bron: Rechtbank Overijssel 14 maart 2016, ECLI:NL:RBOVE:2016:882.

Neem voor meer informatie contact op met: