Ziekte of een arbeidsconflict?

16 maart 2016

Eerder berichtte onder andere Trouw dat de bedrijfsartsen menen dat ruim de helft van de werknemers die zich ziek meldt, medisch niets mankeert. De werknemers meldden zich bijvoorbeeld ziek wegens een arbeidsconflict of een eerder ontvangen slechte beoordeling.

Ook het Arboportaal van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bericht er nu over. Arbeidsconflicten zijn een grote oorzaak van verzuim, maar deze gevallen dienen beduidend anders aangepakt te worden dan verzuim wegens ziekte.

Om dergelijke arbeidsconflicten op te lossen, kennen we de STECR-richtlijn. In deze richtlijn wordt aan de bedrijfsartsen handvatten gegeven die zij dienen te hanteren. Als zij een zieke werknemer op spreekuur krijgen, dienen zij allereerst te beoordelen of sprake is van ziekte, een arbeidsconflict, of beide. Afhankelijk van hetgeen de bedrijfsarts vaststelt, moet hij verschillende stroomschema’s volgen.
Als blijkt dat enkel sprake is van een arbeidsconflict, is het zaak dat dit conflict niet in de ziektesfeer getrokken wordt. Bij een arbeidsconflict geldt immers een beduidend ander stappenplan, waardoor ook de loondoorbetaling van de werknemer niet verzekerd is. De wet garandeert immers loondoorbetaling aan een zieke werknemer, maar bij een arbeidsconflict is van ziekte geen sprake.
Het is derhalve van groot belang dat een arbeidsconflict spoedig wordt opgelost. Daarbij kunnen verschillende stappen gezet worden. Zo kan een interventieperiode worden aangeraden waarin beide partijen de tijd en ruimte hebben om af te koelen. Mocht dat niet voldoende uitkomst bieden, kan bijvoorbeeld ook de hulp van een mediator of andere derde, zoals een psycholoog, worden ingeschakeld.

Deze stappen moeten ertoe leiden dat een arbeidsconflict spoedig wordt opgelost en niet in de ziektesfeer getrokken wordt. Het is dus zaak op tijd de bedrijfsarts in te schakelen en goed te onderzoeken of wel sprake is van ziekte. Als dat niet het geval is, zal de bedrijfsarts immers de STECR-richtlijn moeten hanteren.

Bron: Arboportaal via http://bit.ly/1P8oP2t

Neem voor meer informatie contact op met: