Minister Asscher bereid tot aanpassing transitievergoeding voor langdurig zieke werknemer

10 maart 2016

Al eerder schreven wij over de mogelijke problemen die kunnen ontstaan als een langdurig zieke werknemer uit dienst treedt. De werkgever heeft immers al 104 weken het loon van zijn zieke werknemer doorbetaald. Op het moment dat hij het dienstverband na die 104 weken wil beëindigen, is hij ook nog een transitievergoeding verschuldigd aan deze werknemer. Een werkgever zal daar, gezien de kosten die dat met zich mee kan brengen, niet op zitten te wachten. De werkgever zal de werknemer daarom in dienst houden, waardoor een ‘slapend dienstverband’ ontstaat. De werknemer is vrijgesteld van zijn werkzaamheden en de werkgever hoeft het loon niet langer door te betalen, omdat de werknemer (naar alle waarschijnlijkheid) is terug gevallen op het sociale vangnet.

Minister Asscher heeft deze manier van werken aangemerkt als ‘onfatsoenlijk werkgeverschap’, maar de kantonrechter Almere keurde de constructie goed. Deze kantonrechter oordeelde dat de constructie onzorgvuldig was, maar zeker niet ernstig verwijtbaar. De werkgever was daardoor ook geen billijke vergoeding verschuldigd. Hierdoor zal het in de praktijk voorkomen dat werkgevers hun langdurig zieke werknemers in dienst houden, hetgeen niet wenselijk is. Vanuit de praktijk kwam daarom de roep om de transitievergoeding aan te passen of af te schaffen. 

De transitievergoeding die de werkgever aan de zieke werknemer behoort te betalen, werd over het algemeen dus erg negatief ontvangen. Minister Asscher heeft nu zijn bereidheid uitgesproken om hier iets aan te doen. De minister ziet de mogelijkheid om de verplichting tot betaling van de transitievergoeding te schrappen, mits de werkgever zijn re-integratieverplichtingen naar behoren heeft uitgevoerd.

De discussie omtrent de WWZ blijft voortduren. Vorige week vergaderde Commissie met experts uit de praktijk over de werking van de WWZ. Tot nu toe lijkt de wet immers niet te doen wat hij moet doen. Men zal nu verder moeten afwachten hoe de evaluatie van de wet verloopt en welke aanpassingen wellicht vereist zijn.

Meer weten over de WWZ van een advocaat arbeidsrecht uit Tilburg?

Bron: Bron: NU.nl via http://www.nu.nl/politiek/4227272/asscher-bereid-transitievergoeding-twee-jaar-ziekte-schrappen.html

Neem voor meer informatie contact op met: