Taaltoets als ontbindende voorwaarde?

23 februari 2016

Het kan typisch gaan in het arbeidsrecht. Een bijzonder fenomeen is bijvoorbeeld dat een zogenaamde ontbindende voorwaarde in een arbeidsovereenkomst wordt opgenomen. Als aan die voorwaarde wordt voldaan, eindigt daarmee de arbeidsovereenkomst. Voor de geldigheid van zo’n voorwaarde gelden specifieke en strenge voorwaarden. In feite gaat zo´n contractsbepaling buiten alle normale ontslagregels om.

Een op het eerste oog wel erg bijzondere variant kreeg het volgende rechterlijk oordeel: In de arbeidsovereenkomst is bepaald dat de werknemers Nederlandse taalles moeten volgen en een taaltoets moeten halen. Lukt dat niet op uiterlijk …., dan zal de arbeidsovereenkomst per die datum eindigen, zonder dat opzegging vereist is. (….) De werknemers hebben de taalcursus gevolgd, maar hebben de eindtoets en de herkansing niet gehaald. De werkgever heeft hun meegedeeld dat hun arbeidsovereenkomst daarmee eindigt. De werknemers stellen dat de beëindiging niet rechtsgeldig is.

Het gaat dus om werknemers die de Nederlandse taal niet of onvoldoende machtig zijn. Hoewel, aldus de rechter:  De werknemers hebben ook niet, althans onvoldoende onderbouwd aangevoerd dat zij niet hebben begrepen wat de ontbindende voorwaarde in hun arbeidsovereenkomsten inhield.

Tja. Maar zij waren toch juist de Nederlandse taal niet machtig?

Meer weten over de ontbindende voorwaarde van een advocaat arbeidsrecht uit Tilburg?  

Bron: Gerechtshof Amsterdam 15 december 2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:5259.

Neem voor meer informatie contact op met: