Tijdelijk langer tijdelijk contract voor jongeren

Door: Marilet Hollants - 25 februari 2010

Volgens een voorstel van minister Donner van SZW mogen bedrijven jongeren tot 27 jaar gedurende de crisis langer tijdelijk laten werken. Bij tijdelijke contracten moet de werkgever nu na een periode van drie jaar of bij het vierde contract een medewerker vast in dienst nemen. In onzekere tijden bestaat dan het risico dat de werkgever de jongere niet in dienst houdt. Straks hoeft de werkgever een werknemer pas na een periode van vier jaar of bij het vijfde tijdelijke contract een vaste baan te bieden. De ministerraad heeft op verzoek van minister Donner ingestemd met een wetsontwerp dat voor spoedadvies naar de Raad van State is gestuurd.

Tijdelijke maatregel
Het kabinet wil hiermee een bijdrage leveren aan de bestrijding van de jeugdwerkloosheid. Jongeren dreigen hard te worden getroffen door de huidige economische crisis. De tijdelijke maatregel geldt in principe voor twee jaar. Het voorstel volgt mede uit de motie-Rutte die in de Tweede Kamer is aangenomen en die vraagt om tijdelijke contracten voor jongeren langer mogelijk te maken.
Het wetsvoorstel wordt ingediend bij de Tweede Kamer nadat de Raad van State advies heeft uitgebracht, en dan wordt de precieze tekst van het wetsvoorstel bekend.

Meer weten hierover van een advocaat arbeidsrecht in Tilburg?

Bron: persbericht Ministerie van SZW, 13 juli 2009