Meer controle schijnzelfstandigheid pakketbezorgers

11 februari 2016

In december en januari zijn meerdere procedures gevoerd hieromtrent. Het ging om pakketbezorgers die als zzp’er waren aangenomen, maar feitelijk gewoon werknemer van PostNL waren. Het was in die zaken aan de rechter om te bepalen of de pakketbezorger in feite een werknemer was. Dit is een vraag die niet bij voorbaat beantwoord kon worden, nu het antwoord daarop van alle feiten en omstandigheden afhankelijk is. Sommige pakketbezorgers werden dus als werknemer aangemerkt, terwijl andere pakketbezorgers daadwerkelijk zelfstandig waren.

Inmiddels heeft ook de Tweede Kamer zorgen geuit omtrent de schijnzelfstandige pakketbezorgers van PostNL. Vanuit de Tweede Kamer komt nu de oproep om strenger te controleren of een pakketbezorger geen schijnzelfstandige is (een verkapte werknemer), in plaats van een echte zzp’er. Er zijn nu weinig manieren om daadwerkelijk te controleren en te handhaven. Er werden verschillende moties ingediend, bijvoorbeeld om de rol van de arbeidsinspectie hier te vergroten. Het is de vraag hoe dit zich in de praktijk gaat ontwikkelen.

Duidelijk is wel, er bestaat een onderscheid tussen een zelfstandige of een verkapte werknemer. Het kan grote gevolgen hebben als een zzp'er achteraf toch een werknemer blijkt te zijn. Het is van belang dat hierop dus meer gecontroleerd gaat worden, om verwarring en verrassingen achteraf te voorkomen. Met de afschaffing van de VAR per mei 2016, hoopt men dat de situatie al zal verbeteren.

Wilt u meer weten over schijnzelfstandigheid en de gevolgen daarvan? Neem contact op met een advocaat arbeidsrecht in Tilburg. 

Bron: NU.nl (http://bit.ly/1TUiSNt) en TweedeKamer.nl (http://bit.ly/1O4nzwV)

Neem voor meer informatie contact op met: