Anti-discriminatie beleid onderdeel Arbowet

Door: Marilet Hollants - 25 februari 2010

Om discriminatie op de werkvloer te bestrijden moeten werkgevers voortaan een arbeidsomstandighedenbeleid voeren tegen direct en indirect onderscheid (ofwel: discriminatie). Deze wijziging in de Arbowet voegt discriminatie toe aan de opsomming van onderwerpen die nu onder psychosociale arbeidsbelasting (PSA) valt. Deze wijziging van de Arbowet is een onderdeel van de Verzamelwet SZW die 30 juni 2009 in de Eerste Kamer is aangenomen, en op 27 juli 2009 in het Staatsblad is geplaatst. De wijziging in de wet treedt op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip in werking.

Preventieplan
Dit betekent dat werkgevers de risico's van discriminatie op de werkvloer in kaart moeten brengen en zo nodig een preventieplan moeten maken. Gedacht kan worden aan het opstellen van nadere bedrijfsregels voor bepaalde situaties. Dit kan concreet worden aangepakt, bijvoorbeeld om te beschrijven hoe voorkomen kan worden dat bepaalde personen worden uitgesloten van een debat tijdens vergaderingen.
De Arbeidsinspectie houdt toezicht op deze maatregelen.

Meer weten hierover van een advocaat arbeidsrecht in Tilburg?

 

Bron: persbericht van Ministerie SZW, 6 juli 2009, Staatsblad 27 juli 2009, nr. 318