Deel van het loon reserveren voor scholingskosten

12 januari 2016

Onlangs werd al beschreven dat met de invoering van de WWZ de zogenaamde scholingsplicht in de wet is opgenomen. Uit deze wettelijke bepaling vloeit de verplichting voor de werkgever voort om aan zijn werknemers scholing aan te bieden. Het gaat hierbij om scholing die noodzakelijk is voor de uitoefening van de functie van de werknemer, maar ook om scholing buiten de functie om. Deze laatste vorm moet het voor de werknemer vergemakkelijken een andere functie uit te oefenen als zijn eigen functie wegvalt of hij deze niet meer kan uitoefenen. De werkgever moet hierin zo ver gaan als redelijkerwijs van hem gevergd kan worden.

Minister Asscher draagt werkgevers op derhalve een deel van het loon te reserveren voor scholingskosten. Hij gaat onderzoeken of hij de werkgevers kan verplichten tot een dergelijke reservering. Minister Asscher ziet in deze reservering ook een methode om de opmars van robotisering terug te dringen en daarmee meer werkgelegenheid te behouden.

Tot op heden is een verplichting tot het reserveren een deel van het uit te betalen loon voor scholing nog niet wettelijk vastgelegd, maar de werkgever zal op een bepaalde manier wel degelijk in de scholing van zijn werknemers moeten investeren door de wettelijke scholingsplicht.

Meer weten over de scholingsplicht van een advocaat arbeidsrecht in Tilburg?

Bron: De Volkskrant, 7 januari 2016 (http://www.volkskrant.nl/binnenland/asscher-wil-loon-reserveren-voor-scholing-werknemers~a4220411/)

Neem voor meer informatie contact op met: