Vakantiedagen

24 december 2015

Met het einde van het jaar in zicht, is het tijd om te bedenken wat u met de overgebleven vakantiedagen doet. Deze vakantiedagen blijven immers niet al te lang meer geldig.

Iedere werknemer heeft een wettelijk recht op vakantiedagen. Dit brengt mee dat iedere werknemer in ieder geval viermaal het aantal werkuren per week aan vakantiedagen heeft. Indien de werknemer 40 uur per week werkt, heeft deze werknemer dus recht op 160 uur vakantie per jaar (20 dagen). De werkgever en werknemer mogen altijd overeenkomen dat de werknemer meer recht heeft op vakantie. Onlangs oordeelde het Europese Hof van Justitie dat ook zieke werknemers vakantiedagen opbouwen tijdens hun ziekte.

Verval vakantiedagen
De wettelijke vakantiedagen vervallen een halfjaar na het einde van het kalenderjaar waarin deze dagen zijn opgebouwd. Dit betekent dat de vakantiedagen die u in 2015 heeft opgebouwd, per 1 juli 2016 zullen vervallen. Houd deze termijn goed in de gaten, anders heeft u niets meer aan de vakantiedagen! Deze wettelijke vakantiedagen kunnen ook niet afgekocht worden door de werkgever, neem ze dus op tijd op. Dit is anders voor de bovenwettelijke vakantiedagen die u met de werkgever overeen bent gekomen. Als u de bovenwettelijke vakantiedagen niet heeft opgenomen, kan de werkgever deze afkopen. Let wel, de werkgever is hier niet toe verplicht.

Uitzonderingen
Op de hoofdregel dat vakantiedagen na een halfjaar na het einde van het jaar waarin deze zijn opgebouwd komen te vervallen, gelden wel uitzonderingen. Als een van de volgende uitzonderingen zich voordoet, zijn de vakantiedagen nog 5 jaar na afloop van de het kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd op te nemen. Dit geldt in de volgende gevallen:  

  • Werknemer heeft geen vakantie kunnen opnemen. Bijvoorbeeld door ziekte of doordat de werkgever geen vakantie toestond.

  • Vakantiedagen die u al voor 1 januari 2012 had opgespaard.

  • Bovenwettelijke vakantiedagen.

 

Laat uw vakantiedagen niet vervallen, wacht niet te lang met het opnemen ervan!

 

Meer weten van een advocaat arbeidsrecht in Tilburg?

Neem voor meer informatie contact op met: