Hoe ruim is de H-grond?

3 december 2015

De ontslaggronden
Onder het nieuwe ontslagstelsel is het van belang dat de reden tot ontslag kan worden geschaard onder één van de gronden die in een limitatieve opsomming in de wet te vinden zijn. De gronden geven aan wat de reden tot ontslag moet zijn. De ontslaggronden zijn de volgende:

A.    Bedrijfseconomische redenen
B.    Langdurige (doorgaans langer dan 104 weken) arbeidsongeschiktheid
C.    Frequent ziekteverzuim
D.    Disfunctioneren
E.     Verwijtbaar handelen van de werknemer
F.     Werkweigering wegens een ernstig gewetensbezwaar
G.    Verstoorde arbeidsrelatie
H.    Andere omstandigheden

Bij de gronden A tot en met G spreekt het redelijk voor zich aan wat voor soort situatie gedacht moet worden. Omtrent de H-grond bestond echter nog veel onduidelijkheid. De minister had aangegeven dat het niet als een soort restcategorie gezien dient te worden waar ieder ontslag nog mee gered kan worden. Gisteren was de kantonrechter te Amsterdam de eerste kantonrechter die oordeelde over deze H-grond. Tijd om te kijken hoe de rechter de H-grond interpreteerde.

De feiten
De werknemer was sinds 1 juni 2014 in dienst van De Appel als directeur. De Appel is een internationaal instituut voor hedendaagse kunst en wordt vrijwel geheel gefinancierd met behulp van subsidies.
Er waren nogal wat klachten over de werknemer en de manier waarop hij zijn functie uitoefende. De Appel startte daarom meerdere verbetertrajecten en voerde meerdere gesprekken met de werknemer

De Appel wilde de arbeidsovereenkomst met de werknemer uiteindelijk beëindigen. De Appel gaf hierbij aan dat er onvoldoende vertrouwen bestond dat de werknemer de juiste persoon was om de Appel te leiden. Vanaf oktober 2014 waren al gesprekken gevoerd over het gebrek aan leiderschapskwaliteiten en communicatieve vaardigheden. Ook meende De Appel voldoende aan verbetering te hebben gedaan. Er was immers dat verbetertraject onder begeleiding van een coach. Ook was op 4 mei nog medegedeeld dat er echt binnen afzienbare tijd verbetering moest zijn. Zowel de coach als de overige bestuursleden van De Appel meenden dat deze verbetering onvoldoende zichtbaar was.

De Appel zag daar geen heil meer in nog een verbetertraject en stelde de werknemer per 14 september 2015 op non-actief. Daarna wendde De Appel zich tot de kantonrechter voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Daaraan legde De Appel drie gronden ten grondslag, te weten: de D-grond, G-grond en H-grond.

Een verschil in inzicht
De kantonrechter oordeelde dat er met name een verschil in inzicht is te constateren. Het bestuur van De Appel is duidelijk niet tevreden over het functioneren van de werknemer. Zij startten meerdere verbetertrajecten, maar daaruit volgt geen enkele verbetering. Dat er geen enkele verbetering is, betwijfelde de kantonrechter. Hierover is eigenlijk geen enkel bewijsstuk overgelegd. De werknemer daarentegen meende dat hij bijzonder goed functioneerde. Het bestuur van De Appel zou volgens hem in het geheel niet inzien hoe goed hij eigenlijk is.

Volgens de kantonrechter bestond een onoverbrugbaar verschil van inzicht over de manier waarop de werknemer als directeur diende te functioneren. Dit verschil in inzicht was volgens de kantonrechter zo groot dat een verbetertraject daar naar alle waarschijnlijkheid geen verschil in zou brengen. De kantonrechter schaarde dit verschil in inzicht onder de ‘andere omstandigheden’ zoals bedoeld in de H-grond. De kantonrechter besloot daarom de arbeidsovereenkomst te ontbinden

Hoe ruim is de H-grond?
In eerste instantie werd door Asscher aangegeven dat de H-grond niet bedoeld was om andere gronden te repareren. Deze grond zou echt bedoeld zijn voor speciale gevallen zoals het wegvallen van een werkvergunning of een werknemer die in detentie zit. Later voegde Asscher nog toe dat het ook kon gaan om een voetbalcoach die onvoldoende presteert of een verschil in inzicht met een manager. De kantonrechter heeft dit verschil in inzicht in deze zaak toegepast. Dit sluit aan bij de invulling die Asscher aan de H-grond gaf. De H-grond lijkt toch wat ruimer te zijn dan eerst gedacht. Het blijft echter zo dat de H-grond niet is bedoeld om andere ontslaggronden op te vangen en bijvoorbeeld fouten in het dossier te repareren. Onze advocaten kunnen u tips geven over goede dossieropbouw! 

Bron: Rechtbank Amsterdam 2 december 2015, ECLI:NL:RBAMS:2015:8600.

Neem voor meer informatie contact op met: