Meer fietsen leidt tot lager ziekteverzuim

Door: Marilet Hollants - 25 februari 2010

Werknemers die regelmatig naar hun werk fietsen, zijn minder vaak ziek. Zij verzuimen gemiddeld ruim één dag per jaar minder dan hun niet-fietsende collega's. Als werkgevers in Nederland fietsen naar het werk extra stimuleren, kan hen dit 27 miljoen euro per jaar besparen. Dit blijkt uit een recent TNO-onderzoek, waarvan de resultaten door staatssecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat bekend zijn gemaakt tijdens de FietsVak 2009.

In opdracht van staatssecretaris Huizinga en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft TNO de relatie onderzocht tussen fietsen naar het werk, de werkprestatie en ziekteverzuim. Ook is gevraagd naar de motivatie om wel of niet naar het werk te fietsen. Aan werkgevers is gevraagd naar de belangrijkste redenen om fietsen naar het werk te stimuleren.

Werknemers die regelmatig de fiets pakken voor woon-werkverkeer, verzuimen gemiddeld één dag per jaar minder dan niet fietsende collega's. De potentiële winst van fietsen naar het werk is daarmee aanzienlijk. Als het aantal werknemers dat fietst naar het werk met 1% toeneemt, levert regelmatig fietsen naar het werk voor werkgevers een besparing op van circa 27 miljoen euro per jaar. Bijna eenderde van de werknemers fietst regelmatig naar het werk. Gezondheid is de belangrijkste reden om de fiets te pakken. Voor de niet-fietsers zijn de belangrijkste belemmerende factoren: het te ver weg wonen, het weer, bezweet aankomen en de reistijd.

Voor de staatssecretaris is de fiets een onmisbare schakel in het mobiliteitsbeleid van Verkeer en Waterstaat. Zij start dan ook binnenkort een proef met bedrijven om het fietsen financieel aantrekkelijker te maken voor hun personeel De uitkomst van dit TNO-onderzoek is voor werkgevers goed nieuws: mensen die regelmatig naar het werk fietsen, melden zich minder vaak ziek en zijn dus goedkoper. Dit rendement is een goed aanknopingspunt als we nog meer mensen en nog meer bedrijven aan de fiets willen helpen", aldus de staatssecretaris.

Meer hierover weten van een advocaat arbeidsrecht in Tilburg?

Bron: TNO, 26 januari 2009