Update richtlijn bij arbeidsconflicten

Door: Mark Diebels - 25 februari 2010

Handleiding voor arbo-artsen vernieuwd.

STECR biedt een nationaal kennisplatform voor re-integratie, waar praktijkkennis wordt verzameld en gedeeld. Deze kennisdeling vindt plaats in STECR kenniskringen en mondt uit in een Werkwijzer. De nieuwe versie van Werkwijzer ‘Arbeidsconflicten' is onlangs gereed gekomen. 

Deze werkwijzer geeft informatie aanbijvoorbeeld arbo-artsen over hoe om te gaan met arbeidsconflicten. Er wordt onder andere ingegaan op:

- Het verbreden van de doelgroepen waarvoor de Werkwijzer is geschreven
- De ‘hoor en wederhoor' - procedure
- De ‘interventieperiode'
- De inzet en actualisering van Mediation
- De aandacht voor de verschillen in visie tussen bedrijfs- en verzekeringsarts
- Actualisatie wet- en regelgeving en jurisprudentie

De Werkwijzer is te bestellen op stecr.nl. Meer weten over arbeidsconflicten van een advocaat arbeidsrecht in Tilburg?

Bron: stecr.nl