Oeps, foutje! Wie betaalt daarvoor?

30 maart 2015

Hoe zit het met schade aan de leaseauto van de werknemer? Betaalt de werknemer deze schade zelf, of komt dit toch voor rekening van de werkgever? Al eerder bleek dat de werknemer wiens lease auto werd gestolen nadat hij de sleutels ervan in zijn voordeur liet zitten, niet zelf schadeplichtig was. De schade die door de diefstal werd geleden, kwam voor rekening van de werkgever. In beginsel geldt dat de werkgever betaalt, tenzij de schade is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. Dit zijn begrippen die vrij ver gaan en waar dus ook niet snel sprake van zal zijn. In de volgende zaak rees de vraag wie zou moeten betalen opnieuw.

De werknemer was van 15 november 2011 tot 15 november 2012 in dienst geweest van Rivix ICT B.V. als accountmanager. Gedurende dit jaar was hem een auto ter beschikking gesteld door Rivix, een lease auto dus. Voor deze lease auto was het een en ander geregeld in de arbeidsovereenkomst van de werknemer. Zo mocht de werknemer met de auto maximaal 15.000 privékilometers in Nederland rijden. Ook staat opgenomen dat schade aan de auto als gevolg van niet-behoorlijk gebruik en onderhoud voor rekening van de werknemer komt.

Op 2 februari 2012 tankte de man gewone benzine in de auto, terwijl het een dieselauto was. Door het verkeerd tanken ontstond voor €6.016,77 schade aan de auto. De werkgever wilde deze schade verhalen op de werknemer. De werkgever gaf allereerst aan dat de werknemer moest betalen, nu de schade buiten werktijd was veroorzaakt. Dit was echter onjuist, nu de werknemer op weg was naar een klant. Dit laatste vond het Hof aannemelijk, nu de werknemer als accountmanager zo’n 60% van zijn werktijd spendeerde bij verschillende klanten. Het feit dat het voorval zich tijdens werktijd voordeed, betekende dat het tanken geacht werd te zijn gebeurd in het kader van de uitoefening van de functie. Het feit dat het tijdens werktijd gebeurde, betekende dat het argument van de werkgever niet slaagde.

De werkgever had zich subsidiair op het standpunt gesteld dat de werknemer de schade toch moest betalen, omdat er sprake zou zijn van opzet of bewuste roekeloosheid. De Hoge Raad heeft in het verleden bepaald dat er sprake is van bewuste roekeloosheid als de werknemer zich net voor het voorval bewust was van het roekeloze karakter van zijn handelingen. De werknemer moest dus geweten hebben dat wat hij ging doen roekeloos was en wel eens schade met zich mee kon brengen. Door toch te tanken, zou de werknemer de kans op schade dan accepteren.

Het verkeerd tanken is echter niet iets wat gezien kan worden als dergelijke bewuste roekeloosheid, het is iets wat kan gebeuren en simpelweg een (domme) vergissing was. Doordat er geen sprake was van opzet of bewuste roekeloosheid, komen de kosten voor rekening van de werkgever.

In dit arrest volgde het Hof de normale lijn in de rechtspraak. De rekening van een dergelijke fout wordt gepresenteerd aan de werkgever, tenzij er sprake is van bewuste roekeloosheid of opzet. Er zal echter zelden worden aangenomen dat hiervan sprake is. Het is als werkgever dus verstandig om te zorgen voor een deugdelijke verzekering voor de lease auto’s.

Meer weten hierover van een advocaat arbeidsrecht in Tilburg?

Bron: Hof Arnhem-Leeuwarden 17 maart 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:1908

Neem voor meer informatie contact op met: