Nog een weeffout in de WWZ

9 maart 2015

Per 1 juli 2015 treedt het tweede gedeelte van de Wet Werk en Zekerheid in werking. De Wet Werk en Zekerheid is een wet die binnen niet al te lange tijd in elkaar is gezet, wat als gevolg heeft dat zich onbedoelde effecten kunnen voordoen. Eerder werd al bericht dat met betrekking tot de transitievergoeding en de seizoenarbeiders zich al een weeffout voordeed, nu blijkt een nieuwe weeffout gevonden.

Bij de nieuwe weeffout gaat het om arbeidsongeschikte werknemers die ook recht hebben op een transitievergoeding. Als werknemers die al twee jaar ziek zijn na deze periode uit dienst gaan, hebben zij recht op een transitievergoeding. Het dienstverband heeft dan immers langer dan 24 maanden geduurd, waardoor het recht op transitievergoeding ontstaat.

De werkgever heeft het loon van de zieke werknemer al gedurende twee jaar moeten doorbetalen, iets wat op zichzelf al een ontzettend zware last kan zijn voor werkgevers. Nu moeten de werkgevers na het einde van het dienstverband ook nog een transitievergoeding van gemiddeld €12.500,- betalen. Volgens het Financieel Dagblad gaat deze weeffout de werkgevers circa €150 miljoen kosten. Deze werknemers krijgen bij het einde van hun dienstverband al een uitkering vanwege ziekte, maar hier bovenop krijgen ze dus ook nog een transitievergoeding. Al met al brengt het een fikse last mee voor de werkgevers. Het feit dat werkgevers twee jaar lang loon van zieke werknemers is iets wat al enigszins discutabel is in Europa. Het brengt een zware last mee voor met name kleinere ondernemers. Over deze doorbetalingsplicht zijn dan ook Kamervragen gesteld naar aanleiding van het proefschrift van Mark Diebels (zie hier).

Een ander punt wat de transitievergoeding voor arbeidsongeschikten discutabel maakt, is dat de transitievergoeding door de arbeidsongeschikte werknemer naar alle waarschijnlijkheid niet gebruikt zal worden voor hetgeen waarvoor deze bedoeld is. De transitievergoeding is namelijk bedoeld om door te stromen naar een nieuwe baan, iets wat bij arbeidsongeschikte werknemers niet snel zal gebeuren.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft aan dat het hier niet om een weeffout gaat. Het is namelijk wettelijk verboden om tijdens ontslag een onderscheid te maken tussen zieke en niet-zieke werknemers. Hierdoor is ook bij de transitievergoeding geen onderscheid gemaakt tussen zieke en niet-zieke werknemers. Ook wordt door het ministerie aangegeven dat het doel van de transitievergoeding niet voorbij wordt gestreefd, nu de transitievergoeding in een dergelijke situatie vooral dient als compensatie.

Het ziet er dus niet naar uit dat deze weeffout hersteld zal worden door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Lodewijk Asscher, ondanks het feit dat het een weeffout is die voor de werkgevers de kosten hoog zal doen oplopen.

Meer weten hierover van een advocaat arbeidsrecht in Tilburg?

Bron: J. Leupen, ‘Nieuwe ‘weeffout’ in ontslagrecht kost werkgevers €150 miljoen’, Financieel Dagblad 5 maart 2015.

Neem voor meer informatie contact op met: