Wijzigingen per 1 januari 2015 als gevolg van de WWZ

22 december 2014

Vanaf 1 januari 2015 treedt het eerste gedeelte van de Wet Werk en Zekerheid in werking. Wat er vanaf 1 januari gaat veranderen, zal in het vervolg uiteengezet worden.

Proeftijdbeding

Normaliter zal in een arbeidsovereenkomst, ook de tijdelijke arbeidsovereenkomsten, een proeftijd opgenomen worden. Gedurende de proeftijd gelden andere regels, onder andere met betrekking tot ontslag. Per 1 januari is het echter niet meer toegestaan om een proeftijd op te nemen in een tijdelijk contract van 6 maanden of minder. Bij een contract van 7 maanden is het dus wel toegestaan om een proeftijd overeen te komen. Zorg er dus voor dat er geen standaard proeftijdbeding meer in de tijdelijke arbeidsovereenkomsten is opgenomen, om problemen hiermee te voorkomen.

Concurrentiebeding

In veel contracten wordt tussen werknemer en werkgever een concurrentiebeding overeengekomen, om te voorkomen dat de werknemer na einde van zijn contract bij een concurrent aan de slag gaat of zelf een bedrijf start wat concurreert met zijn ex-werkgever. Deze bedingen worden vanaf 1 januari verboden bij tijdelijke contracten. Een concurrentiebeding is bij een contract voor bepaalde tijd enkel nog toegestaan als dit vanwege een ‘zwaarwichtig bedrijfs- of dienstbelang’ noodzakelijk is. Dit belang dient door de werkgever uitdrukkelijk gemotiveerd te worden. Neem in de tijdelijke contracten vanaf januari 2015 dus geen standaard concurrentiebeding meer op, doe dit enkel bij een goed gemotiveerd belang.

Aanzegplicht

Vanaf 1 januari treedt ook de aanzegplicht in werking. Dit is een verplichting voor de werkgever om tijdig aan te geven of een tijdelijk contract verlengd wordt. Deze verplichting strekt ertoe om de werknemer zoveel mogelijk zekerheid te geven. Deze verplichting houdt in dat bij ieder contract dat na 1 februari 2015 eindigt minimaal één maand van te voren aangekondigd moet worden of dit contract verlengd wordt. Deze aankondiging van het al dan niet verlengen moet schriftelijk gebeuren. Als je hier als werkgever niet aan voldoet, staat hierop de sanctie van één maandsalaris.

Dit zijn de wijzigingen die per 1 januari 2015 al in werking treden, vanaf 1 juli treden de volgende wijzigingen in werking. Het gaat vanaf 1 juli met name om het nieuwe ontslagrecht en de vernieuwde ketenregeling. Meer informatie is ook te vinden in deze PowerPoint, gebruikt door mr. Diebels bij een workshop over de Wet Werk en Zekerheid.

Meer weten hierover van een advocaat arbeidsrecht in Tilburg?

 

Bron: Wetsvoorstel en Memorie van Toelichting, geraadpleegd op http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wet-werk-en-zekerheid/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/11/29/wetsvoorstel-werk-en-zekerheid.html

Neem voor meer informatie contact op met: