Ziek door gevolgen geslachtsveranderende operatie?

14 november 2014

Werkneemster was sinds 16 februari 2011 in dienst bij de werkgever als chauffeur. Op het moment dat werknemer in dienst trad bij zijn werkgever was hij nog van het mannelijke geslacht, maar bevond zich toen al in een traject van geslachtsverandering. Werkgever was van dit traject op de hoogte, nu in de arbeidsovereenkomst werd vermeld dat de voornamen gewijzigd zouden gaan worden. De werkgever ging dus akkoord met het feit dat werknemer zich in dit traject bevond. Ook was de werkgever op de hoogte van het feit dat het gehele traject van geslachtsverandering zou worden afgesloten met een daadwerkelijk geslachtsveranderende operatie.

De geslachtsveranderende operatie vond uiteindelijk in april 2012 plaats, waarna de werkneemster zich ziekmelde wegens de gevolgen van de operatie. De werkgever heeft vanaf het moment van ziekmelden niet het volledige loon doorbetaald. De werkneemster had in geval van ziekte op grond van de cao recht op doorbetaling van 90% van haar loon. Dit is niet gebeurd, omdat de werkgever meende dat er geen sprake was van ziekte. Volgens de werkgever was de operatie puur cosmetisch waardoor de gevolgen voor rekening en risico van de werkneemster moesten komen. Dit houdt in dat de werkneemster zelf moest opdraaien voor de gevolgen ervan, zoals het gebrek aan loon gedurende de periode van arbeidsongeschiktheid.

De kantonrechter was het niet eens met de werkgever. Volgens de rechter was het duidelijk dat werkneemster zich al langere tijd in het traject van geslachtsverandering bevond. Om dit traject succesvol af te sluiten was een geslachtsveranderende operatie noodzakelijk, meende de rechter. De operatie was dus niet aan te merken als een puur cosmetische ingreep. Doordat de operatie noodzakelijk was in het kader van het traject, moesten de gevolgen van de operatie worden aangemerkt als ziekte. Doordat er sprake was van ziekte, had de werkgever het loon gewoon moeten doorbetalen. Nu hij dit niet had gedaan moest hij het achterstallige loon én een verhoging wegens het te laat uitbetalen van loon alsnog voldoen aan de werkneemster.

Uit deze uitspraak blijkt dat de gevolgen van een noodzakelijk geslachtsveranderende operatie aangemerkt kunnen worden als ziekte. Zo meende deze kantonrechter in ieder geval. Door de arbeidsongeschiktheid na de operatie als ziekte aan te merken, behoudt de werknemer ook zijn/haar recht op loon.

Meer weten hierover van een advocaat arbeidsrecht in Tilburg?

 

 

 

Bron: Rechtbank Oost-Brabant 13 maart 2014, ECLI:NL:RBOBR:2014:2417

Neem voor meer informatie contact op met: