Na overlijden toch nog recht op ontslagvergoeding

10 oktober 2014

De Hoge Raad, de hoogste rechterlijke instantie van Nederland, heeft zich onlangs uitgelaten over het uitbetalen van een ontslagvergoeding terwijl de begunstigde al overleden was (zie hier voor meer informatie over ontslagvergoedingen). De feiten waren in deze situatie als volgt.

De werknemer was sinds 1983 in dienst bij Woningcorporatie Domijn. In de loop van 2009 was overeenstemming bereikt over de ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Deze overeenkomst werd door de rechter per 1 april 2010 beëindigd. De kantonrechter kende tevens een ontslagvergoeding toe van ruim € 65.000,-. De werknemer overleed echter op 30 december 2009. Na dit overlijden weigerde de werkgever de ontslagvergoeding uit te keren waar de erfgenamen van de werknemer om vroegen. Domijn stelde zich op het standpunt dat de arbeidsovereenkomst al was beëindigd door het overlijden van de werknemer. Dit bracht met zich mee, volgens Domijn, dat de beëindiging per 1 april 2010 en dus de ontslagvergoeding niet meer van toepassing waren. De erfgenamen hebben zich vervolgens tot de rechter gewend.

De kantonrechter gaf de erfgenamen van de werknemer gelijk en kende hen alsnog het recht op de ontslagvergoeding toe. Domijn was het hier niet mee eens en vroeg het hof nogmaals naar deze zaak te kijken. Het hof oordeelde heel anders dan de kantonrechter had gedaan en gaf Domijn gelijk. Volgens het hof was de betreffende ontslagvergoeding verbonden met eindigen van de arbeidsovereenkomst per 1 april 2010, maar de arbeidsovereenkomst was al eerder tot een einde gekomen door het overlijden. De erfgenamen lieten het niet zitten bij deze uitspraak, waardoor als laatste de Hoge Raad zich dus over deze kwestie moest buigen.

Volgens de Hoge Raad had het hof het mis. Uit de beëindiging was niet gebleken dat enkel aanspraak gemaakt kon worden op de vergoeding, indien de arbeidsovereenkomst nog zou bestaan op 1 april 2010. Ook stond het volgens de Hoge Raad niet vast dat de beëindiging en de vergoeding ‘onlosmakelijk met elkaar verbonden waren’. Dit bracht met zich mee dat de erfgenamen van de werknemer alsnog recht hadden op de eerder vastgestelde ontslagvergoeding.

De Hoge Raad maakt met deze uitspraak duidelijk dat de ontslagvergoeding niet per se gebonden is aan de beëindigingsovereenkomst, tenzij dit uitdrukkelijk zo is vastgelegd. Een ander einde van de arbeidsovereenkomst doet dus niet zomaar af aan de betalingsverplichting van de (ex-)werkgever.

Meer weten hierover van een advocaat arbeidsrecht in Tilburg?

Bron: Hoge Raad 3 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:2898

Neem voor meer informatie contact op met: