Ontslag OR-lid, mag dat?

3 oktober 2014

In principe is het niet toegestaan om een lid van de ondernemingsraad (hierna: OR) te ontslaan, zo bepaalt de wet immers. De betreffende werknemer krijgt als OR-lid namelijk bescherming van de wet. Als lid van de OR moet je het werk in een medezeggenschapsorgaan kunnen uitvoeren zonder dat je hoeft te vrezen voor je baan als werknemer. Toch kan het in sommige gevallen toegestaan zijn om een lid van de OR te ontslaan, mits dit ontslag volledig losstaat van de functie in de OR. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een dringende reden, reorganisatie of beëindiging met wederzijds goedvinden. Dit ontslag moet dan via de rechter of het UWV lopen.

In deze uitspraak werkte werkneemster als diëtiste. Zij was tevens lid van de OR. Op een gegeven moment moest de OR advies geven over een reorganisatie binnen het bedrijf. Deze reorganisatie hield een ontslag van onder andere de diëtisten in. Ondanks dat heeft de OR een positief advies afgegeven en zijn de ontslagvergunningen aangevraagd bij het UWV. Het UWV oordeelde vervolgens over het ontslag en geeft een ontslagvergunning aan de werkgever als het ontslag geldig is. Ook in deze situatie werden de ontslagvergunningen verleend door het UWV. Omdat er in deze situatie echter sprake was van een zogenaamd opzegverbod (klik hier voor meer informatie over opzegverboden), was de vergunning van het UWV onvoldoende. Ook de rechter moest zich over dit ontslag buigen.

De rechter meende dat het ontslag van een OR-lid in deze situatie toegestaan was. De OR bestond uit vier leden, waarvan er twee ontslagen werden vanwege de bezuinigingen. Uit de omstandigheid dat niet alle OR-leden ontslagen werden, was voldoende af te leiden dat het ontslag geen verband hield met het lidmaatschap. In deze situatie was het ontslag van de werkneemster die tevens lid was van de OR dus toegestaan. Dit ontslag werd immers niet gegeven vanwege de uitoefening van de functie als OR-lid (wat wettelijk verboden is), maar vanwege bezuinigingen.

Uit deze uitspraak blijkt dat er ondanks wettelijke opzegverboden soms toch ontslag mogelijk is. Het ontslag mag dan echter niet samenhangen met het van toepassing zijnde opzegverbod, wees daar dus op bedacht.

Meer weten hierover van een advocaat arbeidsrecht in Tilburg?

Bron: Rechtbank Midden-Nederland 15 juli 2014, ECLI:NL:2014:2866

Neem voor meer informatie contact op met: