Ontslag wegens excessief internetgebruik tijdens werktijd

24 september 2014

Onlangs heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) zich gebogen over het ontslag van een ambtenaar van de gemeente Almelo. De CRvB is de hoogste rechterlijke macht die zich uitspreekt over geschillen binnen het bestuursrecht, zoals dus bijvoorbeeld ambtenaren.

 

De betreffende ambtenaar werd door de gemeente ontslagen vanwege plichtsverzuim. Dit plichtsverzuim achtte de gemeente zo ernstig dat het een ontslag rechtvaardigde. Dit ontslag werd door de gemeente gezien als een zogenaamde disciplinaire straf. Uit de Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden voor ambtenaren volgde dat een disciplinaire straf opgelegd mag worden na plichtsverzuim en dat een mogelijkheid van een disciplinaire straf ontslag kan zijn. Het ontslag werd in deze zaak op twee op zichzelf staande gedragingen van de werknemer gebaseerd. De werknemer was het niet eens met het gegeven ontslag, en ging daarom naar de rechter. De rechter stelde de werknemer in het gelijk, waarna de werkgever de CRvB vroeg zich opnieuw over het geschil te buigen.

 

De eerste situatie waarop het ontslag gebaseerd is, waren de uitlatingen die de werknemer eind 2011 deed naar zijn leidinggevende. De leidinggevende had de werknemer aangesproken op zijn excessieve internetgebruik. Hierop reageerde de werknemer erg heftig en bedreigde hij de leidinggevende met de dood, waarbij de werknemer tevens alle details over het doden vertelde. De rechtbank vond echter dat niet bewezen kon worden dat de werknemer dusdanig in details had getreden. Er waren namelijk twee getuigenverklaringen over dit voorval, maar deze verschilden op een aantal punten wezenlijk. Ook de CRvB vond dit onvoldoende om dit voorval als een grond voor ontslag aan te merken.

 

De volgende situatie waarop het ontslag was gebaseerd, was het excessieve internet gebruik van de werknemer. In de Gedragscode voor de medewerkers van de betreffende gemeente was vastgelegd dat het privégebruik van e-mail en internet beperkt diende te blijven. Ook was hierin bepaald dat het niet toegestaan om online aankopen doen tijdens werktijd. Deze Gedragscode werd in deze zaak geschonden door de werknemer. Er kwam namelijk vast te staan dat de werknemer tijdens werktijd veelvuldig gebruik heeft gemaakt van internet. Dit was zodanig dat het niet langer als ‘beperkt’ viel aan te merken, waarmee dus de Gedragscode werd geschonden en er sprake was van plichtsverzuim. Desondanks meende de rechtbank dat het ontslag onterecht was. De rechtbank vond het ontslag als sanctie voor dit internetgebruik veel te zwaar. De werknemer had wel een waarschuwing gehad, maar bij die waarschuwing was nimmer gesproken over een ontslag als sanctie. De waarschuwing was bovendien niet officieel gegeven en niet schriftelijk.

 

De CRvB dacht anders over het internetgebruik dan dat de rechtbank dat deed. Het internetgebruik was zeer actief en excessief te noemen. Het ging hierbij met name om websites als Marktplaats en Facebook. Deze websites werden gedurende de werktijd erg actief gebruikt door de werknemer. Ook was het gebruik excessief, nu het neerkwam op gemiddeld 20 uur per maand. Ook was de werknemer deugdelijk gewaarschuwd door zijn leidinggevende, wat geen enkele verandering in het gedrag teweeg had gebracht. De CRvB oordeelde daarom dat hier sprake was van plichtverzuim wat een ontslag rechtvaardigde. De werknemer werd dus terecht ontslagen door de Gemeente Almelo.

 

Deze uitspraak laat zien dat het goed is om dergelijke Gedragscodes te formuleren voor de werknemers. Dit zorgt voor duidelijkheid over wat wel en niet kan tijdens werktijd. De Gedragscode was in deze situatie nog redelijk vaag te noemen (wat is ‘beperkt’ ?), een mogelijkheid kan daarom zijn het verbieden / blokkeren van specifieke websites.

 

Meer weten hierover van een advocaat arbeidsrecht in Tilburg?

 

 

 

 

 

Bron: Rechtbank Oost-Nederland 21 maart 2013, ECLI:NL:RBONE:2013:BZ5412 en Centrale Raad van Beroep 28 augustus 2014, ECLI:NL:CRVB:2014:2974

Neem voor meer informatie contact op met: