Maximum ontslagvergoeding nog in zicht?

Door: Mark Diebels - 22 februari 2010

Tweede Kamer: niet blij, maar lieve vrede bewaren.

Geen partij in de Kamer is te spreken over het wetsvoorstel dat de ontslagvergoeding voor werknemers met een jaarsalaris boven de 75.000 euro maximeert op dat bedrag. De grens aan de ontslagvergoeding werd eind 2008 bedacht om de verhoudingen in de polder vlot te trekken. Het compromis kwam in het sociaal akkoord tussen kabinet en sociale partners, en daarmee was de discussie over het ontslagrecht voorlopig van de baan.

De Raad van State maakte wel meteen kritische opmerkingen: het voorstel leidt ertoe dat werknemers met een salaris van net beneden de 75.000 euro een veel hogere ontslagvergoeding kunnen krijgen dan werknemers die (net) meer dan dat bedrag verdienen. Oppositiepartijen spraken onlangs onder andere van een ‘gedrocht' en een ‘farce'.

De coalitiefracties toonden zich evenmin enthousiast. 'Bij sommige wetgeving sta je juichend achter dit spreekgestoelte,' zei PvdA-Kamerlid Vermeij. ‘Over zo'n wetsvoorstel hebben wij het hier niet.' De sociaaldemocraat gaf toe dat ze omwille van ‘de lieve vrede' met de sociale partners en het kabinet doorgaat met de behandeling.

PvdA én ChristenUnie willen wel opnieuw advies door de Raad van State. Donner ging hiermee echter niet akkoord. ‘Ik sta er namens de regering op dat dit wetsvoorstel wordt behandeld en dat de behandeling niet via allerlei adviesprocedures wordt uitgesteld.'

De toekomst van dit wetsvoorstel is onduidelijk na de val van het kabinet Balkenende IV.

Meer hierover weten van een advocaat arbeidsrecht in Tilburg?

Bron: Opmaat arbeidsrecht nieuws 2010/68