Eens is de maat echt vol...

28 augustus 2014

Werknemer was sinds november 2006 in dienst bij GVB als buschauffeur. De functie van de werknemer hield in dat hij, naast het besturen van de bus, ook vervoersbewijzen verkocht in de bus. Voor dit laatste heeft de werknemer geld ter beschikking gesteld gekregen, dit werd het depot genoemd. In 2009 is de bus van de desbetreffende medewerker overvallen, hierdoor heeft de werknemer een tijdje niet gewerkt en daarna andere werkzaamheden uitgevoerd. Pas in de loop van 2010 is de werknemer weer in zijn oude functie getreden.

Na verloop van tijd deden zich problemen voor met de werknemer, daarom is door GVB een verbetertraject in werking gezet gedurende de periode van mei 2011 tot januari 2012. De problemen bestonden uit het zich (zeer) vaak ziekmelden en de regels omtrent ziekmeldingen en ziek zijn. Het verbetertraject leek zijn vruchten af te werpen, want sinds de start van dit traject heeft de werknemer niet meer verzuimd.

Tijdens het verbetertraject deed zich wel tweemaal een incident voor in de bus van de werknemer, waarbij hij werd uitgescholden en bedreigd. Geconcludeerd werd dat werknemer hier vaker dan gemiddeld mee te maken had. Los daarvan was de punctualiteit van de werknemer gedurende het verbetertraject wel gedaald. De werknemer vertrok steeds vaker, onnodig, te laat met zijn bus. Hierna is het lange tijd redelijk goed gegaan met de werknemer. In mei 2013 moest echter opnieuw met de werknemer worden gesproken over zijn, erg hoge, ziekteverzuim. In oktober 2013 deden zich wederom problemen voor, waarna opnieuw een gesprek plaatsvond. Dit was het gevolg van het fout parkeren van zijn auto, het zoekraken van zijn personeelspas en zijn ziekmeldingen. De laatste ziekmelding geschiedde niet op de juiste manier en bovendien bleek de werknemer bij controle niet thuis te zijn. De werknemer heeft daarop verklaard dat hij thuis problemen had met zijn vrouw, een reden voor niet-naleving van de regels gaf hij echter niet.

De maat raakte bij de werkgever inmiddels een heel eind vol, zeker toen elke vorm van uitleg van de werknemer uitbleef, ondanks herhaalde vraag hierom. De werkgever heeft hierop aangegeven dat de houding onacceptabel was, waarna opnieuw een verbetertraject wordt gestart voor de periode van december 2013 tot juni 2014. Tegelijk met deze mededeling werd medegedeeld dat het niet verbeteren ontbinding van de arbeidsovereenkomst tot gevolg kon hebben. In maart 2014 kwam een klacht binnen over de betreffende medewerker. Een klant kon het gewenste kaartje niet kopen en was daardoor gedwongen een ander, veel duurder, vervoersbewijs te kopen. Naar aanleiding van deze klacht heeft GVB het ter beschikking gestelde depot gecontroleerd, hieruit bleek ruim €300,00 te missen. Als reactie hierop heeft GVB de werknemer direct geschorst. GVB heeft uiteindelijk het ontslagtraject ingezet en wenste de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

De werknemer heeft bij de rechter aangevoerd dat GVB onvoldoende rekening heeft gehouden met zijn persoonlijke omstandigheden, zoals het incident in 2009 (overvallen) en de reactie van GVB hierop, de scheiding van zijn vrouw met psychiatrische klachten, zijn ziekte (milde vorm van de ziekte van Crohn), andere incidenten in zijn bus (bedreigingen) en zijn dienstverband van ruim 7 jaar. Ondanks dit verweer van de werknemer, meende de rechter dat het terecht was dat GVB de arbeidsovereenkomst wenste te ontbinden. Telkens als de werknemer op een vlak verbeterde, verslechterde zijn houding weer op een ander vlak. Dit leek dus echt onbegonnen werk. Bovendien was de werknemer bij de start van het tweede verbetertraject voldoende gewaarschuwd voor de gevolgen van het niet verbeteren van zijn houding.

De rechter heeft in deze uitspraak de arbeidsovereenkomst ontbonden en kende hierbij geen enkele ontslagvergoeding toe. Het ontslag was volgens de rechter volledig aan de houding van de werknemer te wijten geweest, het viel zo gezegd in zijn risicosfeer. Eens is de maat dus toch vol, zo blijkt (terecht) uit deze uitspraak van de rechtbank te Amsterdam.

Meer weten over ontbinding en ontslag van een advocaat arbeidsrecht in Tilburg?

 

 

Bron: Rechtbank Amsterdam 8 augustus 2014, ECLI:NL:RBAMS:2014:5350

Neem voor meer informatie contact op met: