Arbeidsongeval, schending zorgplicht werkgever?

23 juli 2014

Werkneemster was sinds 2001 in dienst bij een ROC. In deze functie is de werkneemster meegegaan op een introductiekamp voor nieuwe studenten. Dit introductiekamp vond plaats op een kampeerboerderij. Werkneemster had al eerder een introductiekamp begeleid op dezelfde locatie, daarom was werkneemster wederom begeleider van een groep die ook zou overnachten op het kamp. De studenten sliepen in de kampeerboerderij, samen met een aantal begeleiders (waaronder werkneemster). De andere begeleiders sliepen in tenten op het terrein van de kampeerboerderij.

 

’s Nachts werd de werkneemster gewaarschuwd door de eigenaresse van de kampeerboerderij dat een aantal studenten in de kampeerboerderij aan het roken was. Hierop is de werkneemster ’s nachts naar de tenten op het terrein gelopen om andere werknemers te waarschuwen. Toen de werkneemster terugliep naar de kampeerboerderij, is zij ten val gekomen doordat zij struikelde over een scheerlijn van één van de tenten. Na deze val is de werkneemster ongelukkig terecht gekomen en moest zij naar het ziekenhuis. In het ziekenhuis is zij behandeld aan haar verwondingen (een wond aan haar been en een gebroken arm).

 

Werkneemster wilde het ROC aansprakelijk stellen op grond van de wet. In de wet is in artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek geregeld dat de werkgever zorg moet dragen voor een veilige werkplek en veilige werkomstandigheden. Als de werknemers schade lijden, kan de werkgever daarvoor aansprakelijk zijn als de werkplek niet veilig genoeg was. De ongevallenverzekering van het ROC had al een uitkering gedaan aan werkneemster, maar de aansprakelijkheidsverzekering van het ROC weigerde aansprakelijkheid te erkennen.

 

De rechter moest beoordelen of het ROC haar zorgplicht heeft geschonden. Volgens de rechter is de bedoelde zorgplicht erg ruim. De zorgplicht is niet bedoeld als een absolute waarborg voor werknemers, maar er wordt niet snel verondersteld dat de werkgever aan de zorgplicht heeft voldaan. Verschillende omstandigheden van het geval zijn van invloed bij de beoordeling, denk aan de werkzaamheden, de kenbaarheid van het gevaar, de kans op verwezenlijking en de ernst van de gevolgen. Het ROC moest aantonen dat zij aan de zorgplicht had voldaan.

 

Het ROC heeft gesteld dat de werkneemster wist van de situatie, ze was immers niet voor het eerst begeleider en had in het voorgaande jaar ook al een nachtdienst gehad tijdens het introductiekamp. Ook was het zo dat het ongeluk gebeurde in de tweede nacht van het kamp, de nacht ervoor was de situatie dus al gelijk. Ook gaf het ROC aan dat zij maatregelen hadden getroffen door het verstrekken van zaklampen. Werkneemster heeft hierop als reactie aangevoerd dat het ROC niet genoeg zaklampen had verstrekt. De werkneemster had dan ook geen zaklamp bij zich in ’s nachts toen zij struikelde over de scheerlijn van de tent. Enkel de werknemers in de tenten hadden zaklampen gekregen volgens werkneemster. De werkneemster was echter op de terugweg naar de kampeerboerderij en had dus een zaklamp mee kunnen nemen uit de tent toen zij richting de boerderij liep.

 

De rechter meende dat er niet onvoldoende zaklampen waren en dat de scheerlijnen van fluorescerend materiaal waren, wat zorgde voor betere zichtbaarheid. De tenten waren bovendien geplaatst op een groot grondzeil, waardoor ook de haringen door het grondzeil in de grond waren geslagen. Hierdoor had de werkneemster kunnen weten op welke plekken zij scheerlijnen en haringen had kunnen verwachten.

Volgens de rechter kon van het ROC niet meer worden gevergd, de werkneemster had zelf alerter moeten zijn op de aanwezigheid van scheerlijnen. Werkneemster had gebruik kunnen maken van een zaklamp. Bovendien is de schade na het struikelen over een scheerlijn meestal niet heel ernstig. Het Hof was dus van mening dat het ROC voldoende had gedaan om de zorgplicht na te leven.

 

Als werkgever heb je een zware zorgplicht om ervoor te zorgen dat de werknemers veilig kunnen werken. Of aan deze zorgplicht wordt voldaan, is erg afhankelijk van de omstandigheden van het geval.

 

Meer weten hierover van een advocaat arbeidsrecht in Tilburg?

 

 

 

Bron: Hof ís-Hertogenbosch 22 juli 2014, ECLI:NL:GHSHE:2014:2208

Neem voor meer informatie contact op met: