Werknemer aansprakelijk voor diefstal leaseauto?

14 juli 2014

Werknemer was sinds 1996 in dienst bij APG. In 2007 ontving hij van APG een leaseauto. APG hanteerde speciale voorwaarden met betrekking tot leaseauto’s, deze waren neergelegd in de leaseregeling van het bedrijf. De werknemer heeft deze regeling ook ontvangen en is hiermee akkoord gegaan. In de regeling was bijvoorbeeld bepaald dat de werknemer de auto als ‘goed huisvader’ diende te behandelen. Dit hield in dat de auto zowel in- als uitwendig in goede staat moest blijven. Mocht er als gevolg van slecht huisvaderschap schade zijn ontstaan, was het gerechtvaardigd dat dit voor rekening van de werknemer kwam. Ook was de verzekering van de auto vastgelegd in de leaseregeling. De verzekering gaf geen dekking in geval van schade door schuld, opzet of grove roekeloosheid. In één van deze gevallen, was de werknemer volledig aansprakelijk.

In 2009 werd de auto van de werknemer gestolen. In opdracht van het leasebedrijf is toen een onderzoek naar de diefstal ingesteld. De werknemer heeft aangegeven dat hij die bewuste dag de auto even voor de deur van een goede vriend had geparkeerd om zijn hond langs te brengen. Hij had zijn auto op het eigen terrein van die vriend geparkeerd. De werknemer bezat de sleutels van het huis en had deze gebruikt om de deur te openen. Na het openen was hij vergeten de sleutels van de voordeur te halen. De werknemer was even met de hond achter het huis. Toen hij weer bij de voordeur aankwam, waren zowel de sleutels als de auto verdwenen. Uit het onderzoek van het leasebedrijf bleek dan ook dat de auto was gestolen doordat de sleutels onbeheerd waren achtergelaten. Dit werd door het leasebedrijf aangemerkt als grove nalatigheid aan de zijde van de werknemer, waardoor de schade niet werd gedekt door de verzekering. De geleden schade moest voor rekening van de werknemer komen.

De werkgever, APG, heeft de rechter gevraagd om vast te leggen dat de werknemer aansprakelijk is. De werknemer zou dan ruim €11.000,- moeten betalen aan APG ter vergoeding van de schade. APG heeft aangevoerd dat de werknemer aansprakelijk is, omdat hij roekeloos dan wel onzorgvuldig heeft gehandeld en de diefstal hem te verwijten is. De kantonrechter en het gerechtshof hebben beide het verzoek van APG afgewezen. De wet gaat ervan uit dat de verzekeraar de geleden schade niet hoeft te vergoeden in geval van opzet of roekeloosheid, maar hiervan was in deze situatie geen sprake volgens de rechters. De leasemaatschappij heeft in hun leaseregeling echter afgeweken van de wet, nu er ook voor grove schuld of onzorgvuldigheid geen vergoeding werd uitgekeerd. De werknemer gebruikte de auto ook in privétijd en heeft zich door de leaseregeling niet voldoende kunnen verzekeren tegen de risico’s van diefstal. De keuze voor de beperkte verzekering was immers een van de werkgever, niet van de werknemer. Volgens de rechters was alleen verhaal van de geleden schade mogelijk indien er sprake was geweest van opzet of bewuste roekeloosheid.

Volgens de Hoge Raad was de situatie anders geweest als de werknemer zelf had gekozen voor een beperkte verzekering, dan was verhaal van niet-gedekte schade mogelijk geweest. Wanneer het schade door opzet of bewuste roekeloosheid was geweest, was ook verhaal mogelijk geweest. Dergelijke schade had de werknemer immers ook zelf moeten vergoeden als het zijn eigen auto was geweest. De Hoge Raad was van mening dat de wettelijke eis van ‘goed werkgeverschap’ meebracht dat een werkgever de geleden schade die niet door de verzekering werd gedekt, niet kon verhalen op de werknemer als deze schade wel door een reguliere verzekering gedekt werd.

Gezien deze omstandigheden was ook de Hoge Raad van mening dat APG de werknemer niet aansprakelijk kon stellen voor de geleden schade door diefstal van de leaseauto in privétijd.

Meer weten hierover van een advocaat arbeidsrecht in Tilburg?

Bron: Hoge Raad 11 juli 2014, ECLI:NL:HR:2014:1629

Neem voor meer informatie contact op met: