Harddrugs op de werkvloer, gegronde reden voor ontslag

9 juli 2014

De werknemer was sinds 2007 in dienst bij Action. Eind 2013 is de werknemer op staande voet ontslagen, omdat uit een test gebleken was dat de werknemer amfetamine/speed bezat op de werkplek. Action wil de arbeidsovereenkomst dan ook op grond van een dringende reden ontbinden, nu het bezitten van drugs in strijd was met duidelijke instructies van Action. Ook had Action het vertrouwen in de werknemer verloren, omdat de werknemer ook onjuiste mededelingen had gedaan over het bezit van drugs.

 

De rechter was van mening dat er geen sprake was van een dringende reden tot ontslag, maar meende dat de arbeidsovereenkomst wel wegens verandering van omstandigheden kon worden ontbonden.

 

De werknemer was in het bezit van drie wikkels met speed. De werknemer heeft ook erkend dat deze wikkels van hem waren en dat in deze wikkels speed zat. Speed is een harddrug en het bezit van ervan is wettelijk verboden. Action heeft het bezit van harddrugs verboden in haar beleid omdat het onacceptabel is, maar ook omdat het mogelijk kon leiden tot gevaarlijke situaties op de werkvloer.
Dat Action dit van haar werknemers heeft gevergd, was redelijk en niet in strijd met het zogenaamde goed-werkgeverschap. De werknemer was bekend met dit beleid, waardoor de werknemer wist of in ieder geval behoorde te weten dat hij geen (hard)drugs bij zich mocht hebben op de werkvloer. Volgens de rechter was het daarom gerechtvaardigd dat Action geen vertrouwen meer had in de werknemer, waardoor ontbinding van de arbeidsovereenkomst terecht was. Het feit dat de werknemer onjuiste mededelingen heeft gedaan over het drugsbezit, heeft hierbij ook meegespeeld. Ontslag op staande voet was volgens de rechter echter een te vergaande sanctie. De rechter heeft de arbeidsovereenkomst zonder opzegtermijn én ontslagvergoeding ontbonden.

 

Uit het voorgaande blijkt duidelijk dat het bezit van harddrugs een gegronde reden voor ontslag is, maar niet zomaar voor een ontslag op staande voet. Het ontslag op staande voet blijft aan strenge eisen gebonden.

 

Meer weten hierover van een advocaat arbeidsrecht in Tilburg?

 

 

 

Bron: Rechtbank Noord-Holland 9 januari 2014, ECLI:NL:RBNHO:2014:6091

Neem voor meer informatie contact op met: