Uitbetaling vakantiedagen na overlijden partner

17 juni 2014

De Duitse werknemer Jürgen Bollacke had op moment van zijn overlijden nog 140 vakantiedagen die niet waren opgenomen. Zijn vrouw heeft na het overlijden van haar man bij zijn werkgever gevraagd deze onbenutte vakantiedagen in de vorm van een financiële vergoeding uit te keren. De werkgever heeft dit geweigerd omdat hij betwijfelde of er sprake was van een erfelijk recht. De vrouw, Gülay Bollacke, was echter de enige rechthebbende van haar echtgenoot. De weduwe heeft hierom vervolgens bij de Duitse rechter gevraagd, maar deze rechter was het eens met de werkgever.

 

Vervolgens heeft de rechter in hoger beroep het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) om een zogeheten prejudiciële beslissing gevraagd. Dit is een beslissing van het HvJ EU waarin ze het toepasselijke Europese recht uitleggen of vragen van de nationale rechters over het betreffende Europese recht beantwoorden. De vraag was in feite of de vakantiedagen na het overlijden komen te vervallen zonder hiervoor aan de weduwnaar/weduwe een financiële vergoeding te geven. Het HvJ EU stelde vast dat het recht op vakantiedagen één van de twee aspecten van het beginsel van sociaal recht van de Europese Unie vormt. Het andere aspect is namelijk ook recht op betaling. Het is zo dat een werknemer tijdens een periode van rust en ontspanning (vakantie) zijn normale loon moet blijven ontvangen.  

 

Gezien deze overwegingen geeft het HvJ EU aan dat het recht op vakantiedagen niet vervalt door het overlijden van de werknemer en dat de weduwe dus aanspraak kan maken op een financiële vergoeding voor de onbenutte vakantiedagen.

 

Meer weten hierover van een advocaat arbeidsrecht?

 

 

Bron: HvJ EU 12 juni 2014, zaak C-118/13 (Gülay Bollacke v. K+K Klaas & Kock B.V. & CO KG)

Neem voor meer informatie contact op met: