Medezeggenschap in Nederland goed geregeld

Door: Mark Diebels - 19 februari 2010

Maatregelen voor versoepeling voorgesteld.

Volgens zowel werkgevers als werknemers heeft de ondernemingsraad een toegevoegde waarde. De ondernemingsraad leeft en is niet meer weg te denken; medezeggenschap is een onderdeel van de maatschappij. Ook het kabinet is van mening dat de medezeggenschap in Nederland over het algemeen goed werkt.

Hoewel er geen redenen zijn om de medezeggenschap in Nederland fundamenteel te veranderen, komt het kabinet met een aantal voorstellen dat tot versoepeling van de praktijk moet leiden.

Het gaat om lagere eisen bij OR-verkiezingen, de plicht om achterbanberaad in het OR-reglement te regelen, betere mogelijkheden voor de OR om af te zien van advies of instemming en afschaffing van de verplichte rol van de bedrijfscommissies.

Meer hierover weten van een advocaat medezeggenschap in Tilburg?

Bron: Opmaat Arbeidsrecht 2010/76