Doorzoeken van e-mail? Gebonden aan strenge voorwaarden

13 juni 2014

Werknemer is een jaar bij BAS in dienst geweest met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Volgens BAS heeft de werknemer zijn geheimhoudingsplicht, die was opgenomen in deze arbeidsovereenkomst, geschonden. Werknemer zou e-mailcorrespondentie hebben doorgestuurd. BAS kwam hier achter, nadat de laptop van de werknemer na afloop van zijn dienstverband door een systeembeheerder is gecontroleerd.

 

De e-mailberichten vallen onder artikel 8 EVRM, hierin staat het recht op privacy. De e-mailberichten mogen alleen worden gecontroleerd wanneer de werknemer weet dat zijn e-mails kunnen worden gecontroleerd, bijvoorbeeld op grond van een personeelsreglement of arbeidsovereenkomst. Indien de controle niet kenbaar is, moet er een gerechtvaardigd doel zijn voor controle en moet zijn voldaan aan de proportionaliteitseis. Dit houdt in dat het doel en de gebruikte middelen in verhouding tot elkaar moeten staan. Het feit dat de e-mails aan het eind van/na het dienstverband zijn gevonden, brengt niet mee dat deze regels niet meer golden. Er was immers nog steeds sprake van controle van
e-mailverkeer door een derde en het feit dat de laptop is afgegeven maakt niet dat BAS en de
IT-technici de vrijheid hebben om over eventuele resterende bestanden te beschikken. Hierbij weegt het hof mee dat de werknemer in eerste aanleg heeft aangegeven dat hij de laptop gereinigd heeft ingeleverd en dus onder de veronderstelling was dat alle bestanden waren verwijderd.

 

Het Hof kwam tot de conclusie dat het doorzoeken van het e-mailverkeer van de werknemer niet gerechtvaardigd was. Het doorzoeken van de e-mail van werknemers is dus aan strenge eisen gebonden.

 

 

Bron: Hof Arnhem-Leeuwarden 20 mei 2014, ECLI:NL:GHARL:2014:4043

Neem voor meer informatie contact op met: